Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

07.11.2016 / Monitorul Oficial

 

În vigoare de la 06.10.2016

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios nr. VVV/4.461 din 6 octombrie 2016,

 

având în vedere prevederile art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2.

Specialitățile obținute anterior prezentului ordin, precum și cele în curs de derulare rămân valabile. Medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți continuă pregătirea conform duratei de pregătire și curriculei în vigoare la data intrării în rezidențiat."

2. Anexa "Nomenclator de specialități medicale, medico- dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală" se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. II.

Direcția generală resurse umane, juridic și contencios și celelalte direcții din Ministerul Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu

București, 6 octombrie 2016.

Nr. 1.109.

ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 1.509/2008)

NOMENCLATOR de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

I. DOMENIUL MEDICINĂ

 

I.1. Specialități clinice

I.1.1. Grupa specialităților medicale

Nr. crt.

Denumirea specialității

Durata de pregătire

1.

Alergologie și imunologie clinică

4 ani

2.

Anestezie și terapie intensivă

5 ani

3.

Boli infecțioase

4 ani

4.

Cardiologie

6 ani

5.

Cardiologie pediatrică*

5 ani

6.

Dermatovenerologie

4 ani

7.

Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice*

5 ani

8.

Endocrinologie

5 ani

9.

Expertiza medicală a capacității de muncă*

3 ani

10.

Farmacologie clinică

4 ani

11.

Gastroenterologie

5 ani

12.

Gastroenterologie pediatrică*

5 ani

13.

Genetică medicală

4 ani

14.

Geriatrie și gerontologie

5 ani

15.

Hematologie

5 ani

16.

Medicină de familie

4 ani

17.

Medicină de urgență

5 ani

18.

Medicină internă

5 ani

19.

Medicină fizică și de reabilitare

4 ani

20.

Medicina muncii

4 ani

21.

Medicină sportivă**

4 ani

22.

Nefrologie

5 ani

23.

Nefrologie pediatrică*

5 ani

24.

Neonatologie*

5 ani

25.

Neurologie

5 ani

26.

Neurologie pediatrică*

5 ani

27.

Oncologie medicală

5 ani

28.

Oncologie și hematologie pediatrică*

5 ani

29.

Pediatrie

5 ani

30.

Pneumologie

5 ani

31.

Pneumologie pediatrică*

5 ani

32.

Psihiatrie

5 ani

33.

Psihiatrie pediatrică

5 ani

34.

Radioterapie

4 ani

35.

Reumatologie

5 ani

 

 

I.1.2. Grupa specialităților chirurgicale

Nr. crt.

Denumirea specialității

Durata de pregătire

36.

Chirurgie cardiovasculară**

6 ani

37.

Chirurgie generală

6 ani

38.

Chirurgie orală și maxilo-facială***

5 ani

39.

Chirurgie pediatrică

5 ani

40.

Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă

5 ani

41.

Chirurgie toracică

6 ani

42.

Chirurgie vasculară

5 ani

43.

Neurochirurgie

6 ani

44.

Obstetrică-ginecologie

5 ani

45.

Oftalmologie

4 ani

46.

Ortopedie pediatrică*

6 ani

47.

Ortopedie și traumatologie

5 ani

48.

Otorinolaringologie

4 ani

49.

Urologie

5 ani

I.2. Specialități paraclinice

Nr. crt.

Denumirea specialității

Durata de
pregătire

1.

Anatomie patologică

5 ani

2.

Epidemiologie*

3 ani

3.

Igienă*

3 ani

4.

Medicină de laborator

4 ani

5.

Medicină legală*

4 ani

6.

Medicină nucleară

4 ani

7.

Microbiologie medicală*

4 ani

8.

Radiologie-imagistică medicală

5 ani

9.

Sănătate publică și management

4 ani

 

 

II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

Nr. crt.

Denumirea specialității

Durata de
pregătire

1.

Chirurgie dento-alveolară

3 ani

2.

Ortodonție și ortopedie dento-facială

3 ani

3.

Endodonție*

3 ani

4.

Parodontologie*

3 ani

5.

Pedodonție*

3 ani

6.

Protetică dentară*

3 ani

III. DOMENIUL FARMACIE

 

Nr. crt.

Denumirea specialității

Durata de
pregătire

1.

Farmacie clinică*

3 ani

2.

Laborator farmaceutic*

3 ani

* Specialități care nu beneficiază de recunoaștere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

** Specialități în curs de armonizare.

*** Specialitate chirurgicală cu acces special.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .