Ordinul Nr.89 din 28.01.2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora

MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 03 februarie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Având în vedere Referatul de aprobare nr. NB 638 din 27 ianuarie 2015/816 din 28 ianuarie 2015 al Ministerului Sănătății și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,

având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului,

în temeiul prevederilor

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative,

ministrul sănătății și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articolul I

În anexa nr. 2 „Categorii de afectări (deficiențe) structurale și funcționale ale organismului, care pot determina starea de handicap (dizabilitate)“ la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 28 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, după punctul 17 al literei c) „Deficiențe funcționale grave“ de la punctul I „Afectări (deficiențe) ale sistemului nervos și funcțiilor mentale globale“ se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:

18. narcolepsie

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Alin Iulian Țucmeanu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.