Ordinul Nr.851 din 10.12.2014 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 29 decembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Văzând Referatul de aprobare al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG 1.985/2014,

având în vedere prevederile: 

– titlurilor II și VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare; 

– Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor

art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naționale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 și 529 bis din 22 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, după tabelele 1 și 2 ale Programului național de oncologie - Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare se introduce pentru Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute tabelul 1 „Situația bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută și a cheltuielilor aferente (lei)“, prevăzut în anexa nr. 1.

2. În anexa nr. 1, tabelul „Situația indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative“ se modifică și se înlocuiește cu tabelul „Situația indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative“, prevăzut în anexa nr. 2.

3. În anexa nr. 2, după tabelele 1 și 2 ale Programului național de oncologie - Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare se introduce pentru Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute tabelul 1 „Situația bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută și a cheltuielilor aferente (lei)“, prevăzut în anexa nr. 3.

4. În anexa nr. 2, tabelul „Situația indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative“ se modifică și se înlocuiește cu tabelul „Situația indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative“, prevăzut în anexa nr. 4.

Articolul II

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul III

Direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unitățile sanitare nominalizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate să deruleze programe/subprograme naționale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline și antidiabetice orale) și testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant și medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, Sindromul Prader Willi), precum și furnizorii privați de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea 

ANEXA Nr. 1

UNITATEA SANITARĂ: ........ ................ .........

Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute

Raportare pentru ........ ...............

(Se completează luna sau perioada de raportare conform

Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

Tabelul 1 - Situația bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută și a cheltuielilor aferente (lei)

Nr. bolnavi beneficiari de servicii pentru:

Cheltuieli pentru servicii de:

Cheltuieli totale

diagnostic inițial al leucemiei acute

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

Total

diagnostic inițial al leucemiei acute

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10 = C6 +....+ C9

ANEXA Nr. 2

UNITATEA SANITARĂ: ........ ................ .........

Raportare pentru ........ ................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform

Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

Situația indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficiență

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficiență

Valoare (lei)

Programul național de boli cardiovasculare

număr de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

număr de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac

număr de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern

număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă

număr de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară

număr de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară

număr de bolnavi tratați prin intervenții de chirurgie vasculară

cost mediu/bolnav tratat prin intervenții de chirurgie vasculară

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice

număr de bolnavi tratați

cost mediu/bolnav tratat

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficiență

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficiență

Valoare (lei)

Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluției bolii prin PET-CT

cost mediu/investigație PET-CT

Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucție mamară

cost mediu/bolnavă cu reconstrucție mamară

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute (medulogramă și/sau examen citologic al frotiului sanguin, colorații citochimice)

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

cost mediu/implant cohlear

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

număr de proteze implantabile de ureche medie

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

Programul național de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluați prin dozarea HbA1c

cost mediu bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficiență

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficiență

Valoare (lei)

Programul național de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 și 18 ani cu substituție profilactică

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 și 18 ani cu substituție profilactică

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituție „on demand“

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituție „on demand“

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituție pentru accidente hemoragice

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituție pentru accidente hemoragice

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituție pentru intervențiile chirurgicale ortopedice majore

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituție pentru intervențiile chirurgicale ortopedice majore

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituție pentru intervenții chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituție pentru intervenții chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

număr de bolnavi cu talasemie

cost mediu/bolnav cu talasemie

Programul național de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

număr de bolnavi cu boala Fabry

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

număr de bolnavi cu boala Pompe

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

număr de bolnavi cu Tirozinemie

cost mediu/bolnav cu Tirozinemie

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficiență primară

număr de bolnavi cu HTPA

cost mediu/bolnav cu HTPA

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

număr de bolnavi cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive

Purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați

cost mediu/bolnav cu Purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficiență

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficiență

Valoare (lei)

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

Programul național de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

cost mediu/bolnav cu tratament de substituție cu metadonă

număr de teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

Programul național de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod

cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod

număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

Programul național de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezați

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

număr de bolnavi adulți endoprotezați

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

număr de bolnavi adulți cu endoprotezare articulară tumorală

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

număr de bolnavi adulți cu implant segmentar de coloană

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

număr de bolnavi adulți tratați prin chirurgie spinală

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

număr de bolnavi copii tratați prin instrumentație specifică

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentație specifică

Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

număr de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficiență

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficiență

Valoare (lei)

Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

număr de bolnavi tratați prin hemodializă convențională

cost mediu/ședință de hemodializă convențională

număr de bolnavi tratați prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

cost mediu/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line

număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală continuă

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală automată

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

număr de bolnavi tratați prin epurare extrahepatică

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

Subprogramul de radiologie intervențională

număr de bolnavi cu afecțiuni cerebrovasculare tratați

cost mediu/bolnav cu afecțiuni cerebrovasculare tratat

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

număr de bolnavi cu pompe implantabile

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

număr de bolnavi cu afecțiuni vasculare periferice tratați

cost mediu/bolnav cu afecțiuni vasculare periferice tratat

număr de bolnavi cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratați

cost mediu/bolnav cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratat

număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați

cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice tratat

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice tratați

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin proceduri microchirurgicale

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de stimulator al nervului vag

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratați

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi tratați prin implant neuromodulator

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

ANEXA Nr. 3

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ............

Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute

Raportare pentru ........ ................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform

Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

Tabelul 1 - Situația bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută și a cheltuielilor aferente (lei)

Nr. bolnavi beneficiari de servicii pentru:

Cheltuieli pentru servicii de:

Cheltuieli totale

diagnostic inițial al leucemiei acute

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

Total

diagnostic inițial al leucemiei acute

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C6+....+C9

ANEXA Nr. 4

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Raportare pentru ........ ................ ..........

(Se completează luna sau perioada de raportare conform

Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

Situația indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

Program/Subprogram de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficiență

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficiență

Valoare (lei)

Programul național de boli cardiovasculare

număr de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

număr de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac

număr de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern

număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă

număr de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară

număr de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară

număr de bolnavi tratați prin intervenții de chirurgie vasculară

cost mediu/bolnav tratat prin intervenții de chirurgie vasculară

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice

număr de bolnavi tratați

cost mediu/bolnav tratat

Program/Subprogram de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficiență

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficiență

Valoare (lei)

Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluției bolii prin PET-CT

cost mediu/investigație PET-CT

Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucție mamară

cost mediu/bolnavă cu reconstrucție mamară

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute (medulogramă și/sau examen citologic al frotiului sanguin, colorații citochimice)

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

cost mediu/implant cohlear

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

număr de proteze implantabile de ureche medie

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

Programul național de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluați prin dozarea HbA1c

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

număr de copii cu diabet zaharat automonitorizați

cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat

număr de adulți cu diabet zaharat automonitorizați

cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficiență

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficiență

Valoare (lei)

Programul național de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 și 18 ani cu substituție profilactică

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 și 18 ani cu substituție profilactică

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituție „on demand“

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituție „on demand“

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituție pentru accidente hemoragice

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituție pentru accidente hemoragice

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituție pentru intervențiile chirurgicale ortopedice majore

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituție pentru intervențiile chirurgicale ortopedice majore

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituție pentru intervenții chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituție pentru intervenții chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

număr de bolnavi cu talasemie

cost mediu/bolnav cu talasemie

Programul național de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

număr de bolnavi cu boala Fabry

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

număr de bolnavi cu boala Pompe

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

număr de bolnavi cu tirozinemie

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficiență primară

număr de bolnavi cu HTPA

cost mediu/bolnav cu HTPA

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

număr de bolnavi cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive

purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați

cost mediu/bolnav cu purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați

Program/Subprogram de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficiență

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficiență

Valoare (lei)

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

număr de bolnavi cu mucoviscidoză copii

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză copil

număr de bolnavi cu mucoviscidoză adulți

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză adult

număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică

cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică

număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi

cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi

Programul național de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

cost mediu/bolnav cu tratament de substituție cu metadonă

număr de teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

Programul național de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod

cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod

număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

Programul național de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezați

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

număr de bolnavi adulți endoprotezați

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

număr de bolnavi adulți cu endoprotezare articulară tumorală

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

număr de bolnavi adulți cu implant segmentar de coloană

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

număr de bolnavi adulți tratați prin chirurgie spinală

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

număr de bolnavi copii tratați prin instrumentație specifică

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentație specifică

Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

număr de bolnavi tratați pentru stare posttransplant

cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant

număr de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

Program/Subprogram de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficiență

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficiență

Valoare (lei)

Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

număr de bolnavi tratați prin hemodializă convențională

cost mediu/ședință de hemodializă convențională

număr de bolnavi tratați prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

cost mediu/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line

număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală continuă

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală automată

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

număr de bolnavi tratați prin epurare extrahepatică

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

Subprogramul de radiologie intervențională

număr de bolnavi cu afecțiuni cerebrovasculare tratați

cost mediu/bolnav cu afecțiuni cerebrovasculare tratat

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

număr de bolnavi cu pompe implantabile

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

număr de bolnavi cu afecțiuni vasculare periferice tratați

cost mediu/bolnav cu afecțiuni vasculare periferice tratat

număr de bolnavi cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratați

cost mediu/bolnav cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratat

număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați

cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice tratat

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice tratați

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin proceduri microchirurgicale

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de stimulator al nervului vag

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratați

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi tratați prin implant neuromodulator

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.