Ordinul Nr.52 din 25.03.2015 pentru aprobarea componenței comisiilor de evaluare a spitalelor în funcție de competență și numărul de paturi, valabilă până la finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 - trimestrul II 2016

MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015

 

ACT EMIS DE: Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor

Având în vedere: 

– Referatul Direcției juridice și relații internaționale nr. 57/DJRI din 25 martie 2015, aprobat de președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor cu nr. 1.062/C.V. din 25 martie 2015; 

– prevederile art. 175 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență; 

– Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 27/2015*) pentru punerea în aplicare a Hotărârii Comitetului Director al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 197/2015; 

__

*) Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 27/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

– Hotărârea Comitetului director al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 228 din 24 martie 2015**) pentru aprobarea componenței Comisiilor de evaluare a spitalelor în funcție de competență și numărul de paturi, valabilă până la finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 - trimestrul II 2016, 

__

**) Hotărârea Comitetului director al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 228/2015 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

în temeiul

art. 10 lit. a) și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.

Articolul 1

(1) În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Comitetului Director al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 228 din 24 martie 2015 se aprobă componența comisiilor de evaluare a spitalelor valabilă de la 1 aprilie 2015

până la finele primului ciclu de acreditare (trimestrul III 2011 - trimestrul II 2016), pentru fiecare unitate sanitară cu paturi, în funcție de competență și numărul de paturi, numărul de membri fiind stabilit conform tabelului de mai jos:

 *) Notă CTCE:

Componența comisiilor de evaluare, se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 31 aprilie 2015 la pagina 7 (a se vedea imaginea asociată).

NOTĂ:

Corespondența se aplică tuturor categoriilor și în cazul existenței planului de conformare.

(2) Componența pe specializări a Comisiei de evaluare în vederea acreditării unităților sanitare cu paturi este următoarea:

a)comisia de evaluare în vederea acreditării constituită din 7 membri (1+6): 

– președinte; 

– evaluator coordonator; 

– medic; 

– asistent medical; 

– alte specializări; 

– alte specializări; 

– alte specializări;

b)comisia de evaluare în vederea acreditării constituită din 6 membri (1+5): 

– președinte; 

– evaluator coordonator; 

– medic; 

– asistent medical; 

– alte specializări; 

– alte specializări; 

– alte specializări;

c)comisia de evaluare în vederea acreditării constituită din 5 membri (1+4): 

– președinte; 

– evaluator coordonator; 

– medic (dacă evaluatorul coordonator nu este medic)/alte specialități (dacă evaluatorul coordonator este medic); 

– asistent medical; 

– alte specializări;

d)comisia de evaluare în vederea acreditării constituită din 4 membri (1+3): 

– președinte; 

– evaluator coordonator; 

– medic (dacă evaluatorul coordonator nu este medic)/alte specialități (dacă evaluatorul coordonator este medic); 

– alte specializări;

e)comisia de evaluare în vederea acreditării constituită din 3 membri (1+2); 

– președinte; 

– evaluator coordonator; 

– medic (dacă evaluatorul coordonator nu este medic)/alte specialități (dacă evaluatorul coordonator este medic). 

(3) În cazul în care durata vizitei de evaluare, stabilită de către structura de specialitate a Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, depășește 32 de ore lucrătoare, numărul de membri ai comisiei de evaluare prevăzut la alin. (2) se suplimentează, în baza metodologiei prevăzute în anexa nr. 1c) la Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 27/2015.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă

Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 207/2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 15 septembrie 2014.

Articolul 3

(1) Structurile de specialitate ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, www.conas.gov.ro

Președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi,

secretar de stat

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.