Ordinul Nr.386 din 31.03.2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016

MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 01 aprilie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.167 din 31 martie 2015 al Agenției Naționale pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015

privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016,

în temeiul

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, București, șos. Panduri nr. 1.

Articolul 2

(1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2015.

(2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2015 din bugetul Ministerului Sănătății, de la bugetul de stat și din venituri proprii, în baza prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective și sunt cuprinse în bugetul aprobat pentru derularea programelor naționale de sănătate publică pentru anul 2015.

Articolul 3

Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.