Ordinul Nr.345 din 20.03.2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății

MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 2.776 din 2015 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile

art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor

art. 7 alin. (4) și ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Membrii comisiilor sunt obligați, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le-au desfășurat în ultimul an calendaristic până la momentul numirii, precum și angajamentul de confidențialitate.

2. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 2

(1) Comisia de specialitate este formată din personalități ale lumii medicale sau/și din specialiști în domeniu, numiți prin ordin de către ministrul sănătății.

3. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

(51) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în situația în care numărul membrilor cu drept de vot este par și există egalitate privind votul, votul președintelui este decisiv.

4. În anexa nr. 4, la punctul II „Componența nominală a comisiilor de specialitate“, numerele curente 1 , 6 , 13 , 15 , 16 și 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

1. Comisia de anestezie și terapie intensivă

Președinte: dr. Cristian Boroș - București

Vicepreședinte: dr. Loredana Luca - Timișoara

Secretar: dr. Dumitru Bejan - București

Membri:

Dr. Bianca Grigorescu - Târgu Mureș

Dr. Victor Diaconescu - Iași

Dr. Simona Cucu - Cluj

Dr. Laura Popa - București

........ ................ ................ ................ ................ ........ .........

6. Comisia de endocrinologie

Președinte: prof. dr. Constantin Dumitrache - București

Vicepreședinte: prof. dr. Marian Bistriceanu - Craiova

Secretar: dr. Sabina Elena Oros - București

Membri:

Prof. dr. Mihai Coculescu - București

Conf. dr. Ionela Pașcanu - Târgu Mureș

Conf. dr. Ioan Horea Ursu - București

Șef lucrări dr. Dana Liana Stoian - Timișoara

Șef lucrări dr. Adina Mariana Ghemigian - București

Dr. Iuliana Gherlan - București

........ ................ ................ ................ ................ ........ ........

13. Comisia de medicină de urgență și dezastre

Președinte: dr. Mihai Grecu - Timișoara

Vicepreședinte: dr. Hadrian Liviu Borcea - Oradea

Secretar: dr. Olguța Andreea Medințu - București

Membri:

Dr. Adela Golea - Cluj-Napoca

Dr. Luciana Rotaru - Craiova

Dr. Leonida Iancu - Timișoara

Dr. Bogdan Opriță - București

Dr. Vasile Popescu - Constanța

Dr. Alis Grasu - București

Dr. Cristina Agnes Vecerdi - Brașov

Dr. Florin Croitoru - Craiova

Dr. Horia Simu - Cluj-Napoca

Dr. Sorin Lăcan - Cluj-Napoca

Dr. Andrei Hâncu - Iași

........ ................ ................ ................ ................ ........ ........

15. Comisia de medicina muncii

Președinte: prof. dr. Eugenia Naghi - București

Vicepreședinte: prof. dr. Elena Ana Păuncu - Timișoara

Secretar: dr. Marina Ruxandra Oțelea - București

Membri:

Prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca

Prof. dr. Ion Toma - Craiova

Șef lucrări dr. Stelian Morariu - Arad

Șef lucrări dr. Mihaela Stoia - Sibiu

Dr. Adriana Todea - București

16. Comisia de nefrologie

Președinte: conf. dr. Ionel Checheriță - București

Vicepreședinte: conf. dr. Dorin Ionescu - București

Secretar: asist. univ. dr. Ileana Peride - București

Membri:

Șef lucrări dr. Mirela Gliga - Târgu Mureș

Dr. Gianina Gabriela Șotilă - Constanța

Asist. univ. dr. Carmen Bogeanu - București

17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică

Președinte: conf. dr. Valeria Tudorică - Craiova

Vicepreședinte: dr. Adina Crăciunoiu - București

Secretar: dr. Daniela Anghel - București

Membri:

Conf. dr. Dana Chirileanu - Timișoara

Dr. Diana Hodorog - Iași

Dr. Dana Răcășan - Cluj-Napoca

Dr. Cristina Motoescu - București

5. În anexa nr. 4, la punctul II „Componența nominală a comisiilor de specialitate“, numărul curent 20.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

20.1. Subcomisia de neonatologie

Președinte: șef lucrări dr. Cătălin Cârstoveanu - București

Membri:

Prof. dr. Gabriela Zaharie - Cluj Napoca

Dr. Mihaela Demetrian - București

Dr. Mihaela Bizubac - București

6. În anexa nr. 4, la punctul II „Componența nominală a comisiilor de specialitate“, numerele curente 21 , 22 , 23 , 24 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 35 , 36 , 38 , 39 , 41 , 44 , 49 și 50 se modifică și vor avea următorul cuprins:

21. Comisia de pneumologie

Președinte: conf. dr. Dragoș Bumbăcea - București

Vicepreședinte: prof. dr. Miron Alexandru Bogdan - București

Secretar: dr. Diana Ligia Ioniță - București

Membri:

Prof. dr. Ioan Paul Stoicescu - București

Prof. dr. Bogdan Dragoș Grigoriu - Iași

Conf. dr. Ovidiu Fira-Mladinescu - Timișoara

Șef lucrări dr. Irina Ruxandra Strâmbu - București

Șef lucrări dr. Claudia Lucia Toma - București

22. Comisia de psihiatrie și psihiatrie pediatrică

Președinte: șef lucrări dr. Ion Udriștoiu - Craiova

Vicepreședinte: prof. dr. Iuliana Dobrescu - București

Secretar: dr. Ileana Botezat-Antonescu - București

Membri:

Prof. dr. Ștefan Milea - București

Asist. univ. dr. Laura Mateescu - București

Dr. Simona Macovei - București

Dr. Elena Bordea - București

Dr. Dan Roșca - București

Dr. Brândușa Vornicu - Iași

Dr. Victoria Irimia - Pitești

23. Comisia de reabilitare medicală

Președinte: șef lucrări dr. Dan Blendea - București

Vicepreședinte: prof. dr. Mihai Drăgoi - Timișoara

Secretar: dr. Liviu Iordache - București

Membri:

Prof. dr. Anca Ionescu - București

Conf. dr. Liliana Pădure - București

Conf. dr. Olga Surdu - Techirghiol

Asist. univ. dr. Gabriela Dogaru - Cluj-Napoca

Asist. univ. dr. Anatoli Covaleov - Eforie Nord

Dr. Stela Badea - Buziaș

Dr. Constantin Zamfirescu - Băile Olănești

Dr. Dan Curelea - București

Dr. Alina Daniela Totorean - Timișoara

Dr. Mihaela Chicu - Iași

Fiziokinetoterapeut Simona Thiery - București

24. Comisia de reumatologie

Președinte: Conf. dr. Denisa Predețeanu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Coman Tănăsescu - București

Secretar: dr. Claudiu Popescu - București

Membri:

Prof. dr. Rodica Chirieac - Iași

Dr. Corina Nedelcovici - Pitești

Dr. Eugenia Mociran - Baia Mare

........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

27. Comisia de chirurgie generală

Președinte: Prof. dr. Ion Georgescu - Craiova

Vicepreședinte: Cercetător științific I dr. Narcis Copcă - București

Secretar: șef lucrări dr. Sorin Constantin Păun - București

Membri:

Prof. dr. Florian Popa - București

Prof. dr. Ștefan Georgescu - Iași

Prof. dr. Vasile Sârbu - Constanța

Prof. dr. Fulger Lazăr - Timișoara

Conf. dr. Horia Doran - București

Conf. dr. Lică Ion - București

Șef lucrări dr. Cristian Iorga - București

Asist. univ dr. Ionuț Negoi - București

Dr. Gheorghe Borcean - Caransebeș

Dr. Viorel Crihana - București

Dr. Gabriel Mitulescu - București

28. Comisia de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă

Președinte: prof. dr. Dan Mircea Enescu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Ioan Bordeianu - Constanța

Secretar: șef lucrări Cristian-Sorin Hariga - București

Membri:

Conf. dr. Marek Vâlcu - București

Prof. dr. Ioan Petre Florescu - București

Prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Toma Mugea - Cluj-Napoca

Prof. dr. Teodor Stamate - Iași

Prof. dr. Florian Bodog - Oradea

Conf. dr. Horia Pârvănescu - Craiova

Șef lucrări dr. Dragoș Zamfirescu - București

Dr. Dan Chelariu - Bacău

Dr. Dorin Dorobanțu - Târgu Mureș

29. Comisia de chirurgie toracică

Președinte: prof. dr. Ioan Cordoș - București

Vicepreședinte: șef lucrări dr. Cristian Paleru - București

Secretar: dr. Ciprian Nicolae Bolca - București

Membri:

Șef lucrări dr. Burlacu Ovidiu - Timișoara

Șef lucrări dr. Cristina Grigorescu - Iași

Șef lucrări dr. Claudiu Eduard Nistor - București

Dr. Vasile Popa - București

Dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca

30. Comisia de chirurgie pediatrică

Președinte: prof. dr. Constantin Tica - Constanța

Vicepreședinte: șef lucrări dr. Ovidiu Ciobanu - Craiova

Secretar: dr. Ovidiu Bărbuță - Iași

Membri:

Șef lucrări dr. Horațiu Viorel Gocan - Cluj-Napoca

Dr. Constantin Ionescu - Constanța

31. Comisia de neurochirurgie

Președinte: prof. dr. Vlad Ciurea - București

Vicepreședinte: conf. dr. Dumitru Mohan -Oradea

Secretar: asist. univ. dr. Corneliu Toader - București

Membri:

Dr. Vasile Gheorghe Ciubotaru - București

Dr. Florin-Eduard Exergian - București

Șef lucrări dr. Florin Ștefănescu - București

32. Comisia de obstetrică-ginecologie

Președinte: prof. dr. Nicolae Cernea - Craiova

Vicepreședinte: prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca

Secretar: dr. Cristian Poalelungi - București

Membri:

Prof. dr. Decebal Hudiță - București

Prof. dr. Nicolae Suciu - București

Prof.dr. Gabriel Bănceanu - București

Prof. dr. Dimitrie Nanu - București

Prof. dr. Mircea Onofriescu - Iași

........ ................ ................ ................ ................ ........ ........

35. Comisia de ortopedie pediatrică

Președinte: prof. dr. Gheorghe Burnei - București

Vicepreședinte: dr. Zeno Moldovan - Arad

Secretar: dr. Costel Vlad - București

Membri:

Dr. Dan Apostol - Iași

Dr. Liviu Muntean - Brașov

Dr. Dorin Roșca - București

36. Comisia de otorinolaringologie

Președinte: șef lucrări dr. Șerban Gabriel Vifor Berteșteanu - București

Vicepreședinte: dr. Felician Chirtes - Cluj-Napoca

Secretar: asist. univ. dr. Bogdan Popescu - București

Membri:

Conf.dr. Marius Claudiu Manea - București

Șef lucrări dr. Simona Șerban - București

Asist. univ. dr. Ramona Denise Mălin - Craiova

Asist. univ. dr. Răzvan Hainăroșie - București

Dr. Marian Stamate - București

Dr. Alexandru Vlase - Iași

........ ................ ................ ................ ................ ........ .........

38. Comisia de anatomie patologică

Președinte: prof. dr. Maria Sajin - București

Vicepreședinte: prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova

Secretar: conf. dr. Mariana Costache - București

Membri:

Prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mureș

Prof. dr. Irina Draga Căruntu - Iași

Prof. dr. Elena Roșca - Oradea

Prof. dr. Mariana Așchie - Constanța

Conf. dr. Doinița Crișan - Cluj-Napoca

Conf.dr. Sorina Maria Taban - Timișoara

Dr. Teodora Vlădescu - București

39. Comisia de epidemiologie

Președinte: dr. Grațiana Chicin - Timișoara

Vicepreședinte: dr. Florin Popovici - București

Secretar: dr. Alina Zaharia - București

Membri:

Dr. Carmen Sima - Baia Mare

Dr. Camelia Truică - Călărași

........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

41. Comisia de medicină legală

Președinte: prof. dr. Dan Dermengiu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Alexandra Enache - Timișoara

Secretar: dr. Cătălin Dogăroiu - București

Membri:

Prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova

Prof. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca

Prof. dr. Cristian Curcă - București

Conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea

Conf. dr. Silviu Morar - Sibiu

Conf. dr. Dan Manu - Pitești

Conf. dr. Diana Bulgaru Iliescu - Iași

Șef lucrări dr. Viorel Hădărean - Târgu Mureș

........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

44. Comisia de igienă

Președinte: prof. dr. Brigitta Vlaicu - Timișoara

Vicepreședinte: șef lucrări dr. Maria Nițescu - București

Secretar: șef lucrări dr. Alexandra Cucu - București

Membri:

Prof. dr. Monica Tarcea - Târgu Mureș

Prof. dr. Monica Popa - Cluj-Napoca

Conf. dr. Lucian Indrei - Iași

Dr. Mariana Vlad - Cluj-Napoca

Dr. Corina Zugravu - București

Dr. Andra Neamțu - București

........ ................ ................ ................ ................ ........ ........

49. Comisia de alergologie și imunologie clinică

Președinte: prof. dr. Bradu Iamandescu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Carmen Panaitescu - Timișoara

Secretar: Cercetător științific principal II dr. Cornel Ursaciuc - București

Membri:

Prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca

Prof. dr. Virgil Păunescu - Timișoara

50. Comisia de transfuzii

Președinte: dr. Aurel Marc Andrei Rosin - București

Vicepreședinte: conf. dr. Ligia Olivia Burtă - Bihor

Secretar: dr. Corina Posea - București

Membri:

Dr. Doina Goșa - București

Dr. Georgeta Hanganu - Prahova

Dr. Alina Dobrotă - Constanța

7. În anexa nr. 4, la punctul II „Componența nominală a comisiilor de specialitate“, după numărul curent 52 se introduce un nou număr, numărul curent 53, cu următorul cuprins:

53. Comisia de medicină alternativă și antropologie

Președinte: acad. prof. dr. Mircea Ifrim - București

Vicepreședinte: dr. Corneliu Moldovan - București

Secretar: acad. Ioan Bujor - București

Membri:

Conf. dr. Chirilă Ioan - București

Acad. prof. dr. Cristina Glavce - București

Articolul II

Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.