Ordinul Nr.30 din 15.01.2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență

MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 278 din 15 ianuarie 2015 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile

art. 16 alin. (1) lit. a) și art. 100-102 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor

art. 2 lit. a) și c) și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 12 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 3, la „Unitatea funcțională regională de urgență București 2 - clasificare provizorie“, punctul 3 se abrogă.

2. În anexa nr. 3, dup㠄Unitatea funcțională regională de urgență București 2 - clasificare provizorie“ se introduce „Unitatea funcțională regională de urgență București 3 - clasificare provizorie“, cu următorul cuprins:

Unitatea funcțională regională de urgență București 3 - clasificare provizorie

1. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București

2. Structurile implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă în cardiologie și chirurgie cardiovasculară din cadrul Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare «Acad. Vasile Cândea» București.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.