Ordinul Nr.249 din 05.03.2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca organism de conducere și implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităților de chirurgie cardiacă neonatală și infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 255/2014

MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 2.031/2015 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile Actului adițional al Acordului încheiat între Ministerul Sănătății și I.R.C.C.S. Policlinico San Donato și Asociația Bambini Cardiopatici nel Mondo,

ținând cont de prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca organism de conducere și implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităților de chirurgie cardiacă neonatală și infantilă în România,

în temeiul

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul I

Normele metodologice de aplicare a

Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca organism de conducere și implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităților de chirurgie cardiacă neontală și infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 255/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 6 martie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e)Institutul Inimii «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca.

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 6

Plata sumelor restante aferente anului 2014 se va face din bugetul Ministerului Sănătății aprobat pentru anul 2015.

Articolul II

Serviciul medicină de urgență și celelalte direcții implicate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.