Ordinul Nr.167 din 18.03.2015 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 02 aprilie 2015

 

ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 415 din 18 martie 2015 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere

art. 48 alin. (1) lit. b) și alin. (3), lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat pentru anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul

art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Articolul I

La capitolul VII, titlul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I 2015“ din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 și 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I 2015

mii lei

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament trimestrul I 2015

Credite bugetare trimestrul I 2015

Programul național de oncologie, din care:

359.506,00

324.804,86

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice

354.603,00

321.710,86

Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT

3.875,00

2.292,00

Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

605,00

736,00

Subprogramul de diagnostic imuno-fenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiei acute

423,00

66,00

Programul național de diabet zaharat, din care:

215.835,00

154.775,00

- medicamente

194.046,00

137.787,00

- materiale sanitare

20.930,00

16.016,00

- sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) - asistența medicală pentru specialități paraclinice

250,00

353,00

mii lei

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament trimestrul I 2015

Credite bugetare trimestrul I 2015

- pompe insulină și seturi consumabile pentru pompele de insulină

609,00

619,00

Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

19.549,00

17.653,00

Programul național de tratament pentru boli rare, din care:

26.263,00

36.413,00

- medicamente

25.752,00

35.357,00

- materiale sanitare

511,00

1.056,00

Programul național de tratament al bolilor neurologice

29.641,00

39.846,00

Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

15.065,00

25.295,00

Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

2.654,00

3.484,00

Programul național de boli endocrine

1.199,00

1.550,00

Programul național de ortopedie

14.076,00

19.249,00

Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

155,00

293,00

Programul național de boli cardiovasculare

24.978,00

39.321,00

Programul național de sănătate mintală, din care:

445,00

528,00

- medicamente

405,00

423,00

- materiale sanitare

40,00

105,00

Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:

6.583,00

17.277,00

Subprogramul de radiologie intervențională

3.518,00

7.153,00

 

mii lei

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament trimestrul I 2015

Credite bugetare trimestrul I 2015

Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

2.826,00

9.177,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

65,00

251,00

mii lei

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament trimestrul I 2015

Credite bugetare trimestrul I 2015

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neuro-stimulator medular

174,00

696,00

Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

218.378,94

216.527,00

Total

934.327,94

897.015,86

Articolul II

Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.