Ordinul Nr.1621 din 29.12.2014 privind modificarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.512/2013

MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 07 ianuarie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.674 din 29 decembrie 2014 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile

art. 88 alin. (1) și (2) și ale art. 125 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 336 alin. (2) și art. 337 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 190 alin. (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul I

Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.512/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 20 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

Articolul 13

(1) Pentru determinarea prezenței în organism a substanțelor psihoactive se recoltează:

a)o mostră de sânge în cantitate de 15 ml;

b)o mostră de urină în cantitate de cel puțin 20 ml.

(2) Mostra de sânge recoltată va fi imediat distribuită în mod egal în cantități de câte 5 ml în 3 tuburi speciale de recoltare vidate, un tub special vidat care nu conține substanțe anticoagulante și două tuburi speciale vidate ce conțin o substanță anticoagulantă.

(3) Mostra de urină care, de regulă, se recoltează după mostra de sânge, chiar și după un oarecare interval de timp necesar acumulării urinei, va fi recoltată în flaconul special din trusa standard.

(4) Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier până la recoltarea mostrei de urină sau, după caz, a celei de sânge revine polițistului rutier.

(5) Recoltarea mostrei de urină se realizează de către persoana în cauză într-un spațiu adecvat în care să i se poată asigura intimitatea, fără a se permite prezența altor persoane sau animale în incinta respectivă.

(6) Înainte de a recolta mostra de urină, persoana în cauză va fi verificată de către polițistul rutier în vederea depistării și îndepărtării unor substanțe care pot fi introduse în urina recoltată.

(7) În cazuri excepționale recoltarea mostrei de urină se poate face și prin sondaj vezical, în condițiile respectării dispozițiilor legale în vigoare privind integritatea corporală și sănătatea persoanei.

(8) Mostrele biologice recoltate în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) și (3) se introduc în containerele trusei standard adecvate, care ulterior va fi securizată.

2. În anexa nr. 4 , punctele 4, 7 și 8 vor avea următorul cuprins:

4. Două tuburi speciale de recoltare, vidate, cu capacitate de câte 6 ml cu substanță anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu și fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, inscripționate cu seria sigiliului și casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei și orei recoltării mostrei biologice

........ ................ ................ ................ ................ ........ ............

7. Tampon de unică folosință cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)

8. O bandă adezivă (plasture)

3. În anexa nr. 5 , punctele 4 , 5 și 6 vor avea următorul cuprins:

4. Un tub special de recoltare vidat cu capacitate de 6 ml, fără substanță anticoagulantă, cu activator de coagulare cu microparticule de silicat, inscripționat cu seria sigiliului și casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei și orei recoltării mostrei biologice

5. Două tuburi speciale de recoltare, vidate, cu capacitate de câte 6 ml cu substanță anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu și fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, inscripționate cu seria sigiliului și casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei și orei recoltării mostrei biologice

6. Un recipient din plastic cu capacitatea de 60 ml, pentru urină, cu capac etanș, inscripționat cu seria sigiliului și casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei și orei recoltării mostrei biologice

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.