Ordinul Nr.1575 din 22.12.2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate și a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piața din România

MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.520/2014 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale și adresele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale nr. N.B. 7.288, 71.247/2014 și 77.894/2014,

având în vedere prevederile

art. 695 pct. 17 și art. 792 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului sănătății nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate și a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piața din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 8 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin și până la data de 30 iunie 2015 se suspendă temporar distribuirea în afara teritoriului României a medicamentelor din lista prevăzută la alin. (1).

2. Anexa se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 456/2013)

Nr. crt.

Denumirea comună internațională

1.

ASPARAGINAZUM

2.

BLEOMYCINUM SULFAS

3.

BUSULFANUM

4.

CARMUSTINA

5.

CHLORAMBUCILUM

6.

CISPLATINUM

7.

CYCLOPHOSPHAMIDUM

8.

CYTARABINUM

9.

DACARBAZINUM

10.

DACTINOMICINUM

11.

DAUNORUBICINUM

12.

DEXAMETHASONUM

13.

ETOPOSIDE

14.

FLUOROURACILUM

15.

LOMUSTINUM

16.

MELPHALANUM

17.

MERCAPTOPURINUM

18.

METHOTREXATUM

19.

PROCARBAZINA

20.

TENIPOSIDE

Nr. crt.

Denumirea comună internațională

21.

TIOGUANINA

22.

VINBLASTINUM

23.

PEGINTERFERON alfa-2a

24.

SUNITINIBUM

25.

ENOXAPARINUM

26.

NADROPARINUM

27.

DALTEPARINUM

28.

TINZAPARINUM

29.

BEMIPARINUM

30.

HEPARINUM

31.

RITUXIMABUM

32.

BEVACIZUMABUM

33.

ERLOTINIBUM

34.

OCTREOTIDUM LAR

35.

VORICONAZOLUM

36.

GOSERELINUM

37.

FULVESTRANTUM

38.

INSULINUM GLARGINUM

39.

INSULINUM GLULIZINUM

40.

INSULINE UMANE

41.

DEFERASIROXUM

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.