Ordinul Nr.1479 din 09.12.2014 privind stabilirea contravalorii unei unități de sânge, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum și a produselor sanguine obținute din prelucrarea plasmei

MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 10.767/2014 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Institutului Național de Hematologie Transfuzională nr. 531/c din 4 noiembrie 2014 și 1.784 din 3 decembrie 2014, înregistrate la Ministerul Sănătății cu nr. 67.416 din 4 noiembrie 2014, respectiv 67.416 din 3 decembrie 2014,

având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată,

în temeiul

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1

Se stabilește contravaloarea unei unități de sânge, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum și a produselor sanguine obținute din prelucrarea plasmei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, așa cum sunt definite în Nomenclatorul național al sângelui uman și componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, aprobat prin

Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.237/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 2

Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, Institutul Național de Hematologie Transfuzională, centrele județene de transfuzie sanguină și al municipiului București și unitățile sanitare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Dorel Săndesc,

secretar de stat 

ANEXĂ

Contravaloarea unei unități de sânge, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum și a produselor sanguine obținute din prelucrarea plasmei

Nr. crt.

Denumirea produselor

Preț/unitate produs - lei -

Fără iradiere

Cu iradiere

1.

Sânge total - unitate adult (STUA)

448,95

455,35

2.

Sânge total deleucocitat - unitate pediatrică (STUP - DL)

184,26

190,66

3.

Concentrat eritrocitar deleucocitat - unitate pediatrică (CEUP - DL)

198,34

204,74

4.

Concentrat eritrocitar resuspendat - unitate adult (CER)

221,11

230,05

5.

Concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate adult (CER - SL)

459,81

466,21

6.

Concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate adult (CER - DL)

280,08

286,48

7.

Plasmă proaspătă congelată (PPC)

224,93

8.

Concentrat trombocitar standard (CT)

188,81

195,21

9.

Concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate pediatrică (CERUP - DL)

200,86

207,26

10.

Concentrat trombocitar de afereză deleucocitat (CUT DL)

2.771,52

2.777,92

11.

Crioprecipitat (CRIO)

188,81

12.

Plasmă proaspătă congelată decrioprecipitată (PPC DC)

192,65

13.

Plasmă proaspătă congelată, de afereză (PPC AF)

801,80

14.

Concentrat eritrocitar de afereză deleucocitat resuspendat (CERAF - DL)

1.861,13

1.867,53

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.