Ordin 277/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.512/2013

MONITORUL OFICIAL nr. nr. 185 din 18 martie 2015

 

Emis de: MINISTERUL SANATATII  

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de asistenta medicala si sanatate publica nr. N.B. 1.944/2015,

avand in vedere prevederile art. 88 alin. (1) si (2) si ale art. 125 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 336 si 337 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 190 alin. (7) si (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu mdificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:  

Art. I

Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului santatii nr. 1.512/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 812 din 20 decembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  

1. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 10

(1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua mostre de sange la interval de o ora una fata de cealalta, fiecare mostra fiind reprezentata de o cantitate de 10 ml.

(2) Atunci cand rezultatul testarii cu un mijloc tehnic certificat nu indica prezenta alcoolului in aerul expirat, recoltarea celei de-a doua mostre de sange nu mai este necesara, putand fi efectuata numai la cererea persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier.

(3) Imediat dupa recoltare mostra de sange se distribuie in mod egal, in cantitati de cate 5 ml, in doua tuburi speciale de recoltare vidate, care contin o substanta anticoagulanta.  

(4) Imediat dupa introducerea cantitatii de sange in tubul special de recoltare vidat, personalul medical care a efectuat recoltarea agita continutul tuburilor respective in vederea omogenizarii.

(5) Mostrele de sange recoltate in conformitate cu prevederile alin. (1), (2) si (3) se introduc in containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza."  

2. Dupa articolul 10 se introduc doua noi articole, articolele 10^1 si 10^2, cu urmatorul cuprins:

"Art. 10^1

Supravegherea persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier in intervalul de timp de o ora dintre cele doua recoltari de sange revine politistului rutier.  

Art. 10^2

In cazul in care nu au fost recoltate doua mostre de sange, la un interval de o ora una fata de cealalta, nu se va putea efectua estimarea retroactiva a alcoolemiei."  

3. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins

"(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se recolteaza cantitati duble de mostre biologice care se repartizeaza in cele doua truse standard, prevederile art. 10-13 fiind aplicate corespunzator."  

4. Anexele nr. 2-4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integranta din prezentul ordin.  

Art. II

Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti, institutele de medicina legala din Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Targu Mures si Craiova, serviciile judetene de medicina legala, structurile Ministerului Afacerilor Interne abilitate potrivit legii, precum si structurile abilitate ale Ministerului Apararii Nationale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  

Art. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficiala al Romaniei, Partea I.  

ANEXA nr. 1 (Anexa nr. 2 la normele metodologice) 

PROCES-VERBAL de recoltare mostre biologice  

La data de: .................................... la: ...................................................... (unitatea sanitara/institutia medico-legala)

au fost recoltate mostrele biologice (sange/urina) de la numitul/numita ................................................................ CNP .................................... posesor/posesoare al/a: BI/CI/pasaport/permis de conducere seria ........ nr. ..........................  

Sange recoltat in vederea determinarii alcoolemiei:

Recoltare mostra de sange I: anul ......... luna ................ ziua ........ ora ........ min. .........

Recoltare mostra de sange II: anul ........... luna ............... ziua ........ ora ......... min. ........  

Mentiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale)

...........................................................................

............................................................................

Persoana refuza sa confirme prin semnatura neacceptarea recoltarii  

Politist rutier ............................... (semnatura) Personal medical ........................ (semnatura)  

Mostre biologice recoltate in vederea determinarii prezentei in organism a substantelor psihoactive

Recoltare sange: anul ......... luna ................ ziua ........ ora ........ min. .........

Recoltare urina: anul ........... luna ............... ziua ........ ora ......... min. ........  

Mentiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale)

...........................................................................

............................................................................

Persoana refuza sa confirme prin semnatura neacceptarea recoltarii  

Politist rutier ............................... (semnatura) Personal medical ........................ (semnatura)

 

Parametrii antropometrici: Greutatea (kg) ................... Inaltimea (cm) ...............  

Mentiuni formulate de persoana supusa recoltarii mostrelor biologice in legatura cu consumul de alcool si/sau de substante psihoactive, alimente, antecedente patologice

1. Neaga consumul

2. Confirma consumul de ............................................

2.1. Tip si cantitate de bautura/substante psihoactive etc. ......................

2.2. Intervalul de consum ....................................

2.3. Consum alimente (tip, cantitate, fel, interval de timp) .............................

2.4. Boli declarate ..................................................  

Recoltarea mostrelor biologice a fost efectuata cu respectarea dispozitiilor Ordinului ministrului santatatii nr. .....................

Trusa standard a fost securizata cu sigiliul nr. .................  

Semnatura persoanei Politist rutier (gradul, numele, unitatea) Personal medical (numele, gradul profesional, unitatea)

Semnatura Semnatura/parafa  

ANEXA nr. 2 (Anexa nr. 3 la normele metodologice) 

Nr. de inregistrare .....................  

Unitatea emitenta .........................

Laborator de toxicologie  

Catre .......................................................  

BULETIN DE ANALIZA TOXICOLOGICA Nr. ...............  

Materialul trimis: ................... adus de: ..................................................

Identitatea persoanei ..........................................

CNP ........................................... posesor al: BI/CI/pasaport/permis de conducere seria ......... nr. .....................

Data recoltarii mostrelor biologice: anul ......... luna ........... ziua ........

Data primirii mostrelor biologice in laborator: anul ......... luna ............ ziua ......

Data prelucrarii mostrelor biologice: anul ......... luna .............. ziua ......

Numele inscris pe flacon .........................................................

Seria trusei standard .......................

Starea sigiliului/cutiei ........................  

REZULTATUL  

1. Cantitatea de alcool exprimata in g la 1.000 ml sange:

1.1. Proba I: ora recoltarii .............. alcoolemie: ................

1.2. Proba II ora recoltarii ................ alcoolemie: .................

Metoda folosita ...............................................................

Alte mentiuni: .........................................................................................

2. Prezenta/Absenta in organism a substantelor psihoactive:

2.1. Mostra de sange ...................... metoda utilizata ..................................

2.2. Mostra de urina ......................... metoda utilizata ....................................

Alte mentiuni: ....................................................................................

Lucrat de:

1. .......................................................... (farmacist, chimist, biolog etc.)

2. .......................................................... (asistent laborator)

Sef de laborator ..............................................  

ANEXA nr. 3 (Anexa nr. 4 la normele metodologice) 

COMPONENTELE trusei standard de prelevare a mostrelor biologice pentru determinarea alcoolemiei  

1. Cutie de carton, impachetatat antiefractie si inscriptionata, pentru introducerea componentelor necesare prelevarii mostrelor biologice

2. Container de plastic pentru cele patru tuburi speciale de recoltare vidate

3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltarii

4. Patru tuburi speciale de recoltare vidate cu capacitatea de cate 6 ml, cu substanta anticoagulanta, respectiv fluorura de sodiu si fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, cu etichete diferit colorate, inscriptionate cu numarul mostrei, seria sigiliului si caseta libera pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltarii, datei si orei recoltarii probei biologice

5. Manusi de latex

6. Holder si doua ace de punctie venoasa

7. Doua tampoane de unica folosinta cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorura de benzalconiu)

8. Doua benzi adezive (plasture)

9. Formulare inseriate pe hartie autocopiativa, care trebuie completate cu ocazia recoltarii

10. Sigiliu autocolant pentru containerul cu tuburile speciale de recoltare vidate

11. Sigiliu de unica folosinta, inseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic si inel metalic, cu partile componente lipite

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.