ORDIN Nr. 973/4592 din 28 iunie 2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregatire în vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist

 

EMITENT:

MINISTERUL SANATATII

Nr. 973 din 28 iunie 2010

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 4.592 din 28 iulie 2010

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 5 august 2010

Vazând Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare din cadrul Ministerului Sanatatii nr. Cs.A. 6.805/2010, având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonan_a Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finan_area reziden_iatului, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si func_ionarea Ministerului Sanata_ii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 21 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si func_ionarea Ministerului Educa_iei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ministrul sanata_ii si ministrul educa_iei, cercetarii, tineretului si sportului emit urmatorul ordin:

ART. 1

(1) Se aproba cuantumul taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregatire în vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Plata taxei se face în lei, în contul IBAN RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456, DTMB (Direc_ia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanata_ii, adresa: str. Cristian Popisteanu nr. 1 - 3, sectorul 1, Bucuresti, cod: 010024, anual, în doua transe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.

(3) Neplata taxei în conditiile stipulate în angajamentul de plata atrage excluderea definitiva din programul de pregatire.

ART. 2

(1) Din sumele încasate potrivit art. 1 alin. (2), Ministerul Sanata_ii vireaza 50% institutiilor de învatamânt superior implicate în pregatire, în termen de 60 de zile

calendaristice de la data începerii pregatirii.

(2) Ministerul Sanatatii transmite, în termen de 60 de zile calendaristice de la data începerii pregatirii, institu_iilor prevazute la alin. (1) tabelele nominale distincte cu persoanele care au achitat taxa, precum si cu cele care nu au achitat-o, în vederea aplicarii sanctiunii prevazute la art. 1 alin. (3).

ART. 3

Directia generala resurse umane si certificare, direc_iile de sanatate publica, ministerele cu re_ea sanitara proprie si institu_iile de înva_amânt superior implicate în pregatire vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sanatatii nr. 715/2009 privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregatirii în vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009, se abroga.

ART. 5

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii,

Cseke Attila

Ministrul educa_iei, cercetarii, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

ANEXA 1

Cuantumul taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregatire în vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist

______________________________________________________________________

| A doua specialitate | Cuantumul taxei |

| | (în lei) |

|____________________________________________________|_________________|

| 1 | 2 |

|____________________________________________________|_________________|

| Alergologie si imunologie clinica | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Anatomie patologica | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Anestezie si terapie intensiva | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Boli infectioase | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Cardiologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Chirurgie cardiovasculara | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Chirurgie dento-alveolara | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Chirurgie generala | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Chirurgie orala si maxilo-faciala | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Chirurgie pediatrica | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Chirurgie toracica | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Chirurgie vasculara | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Dermatovenerologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Endocrinologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Endodontie | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Epidemiologie | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Expertiza medicala a capacitatii de munca | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Farmacie clinica | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Farmacologie clinica | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Gastroenterologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Genetica medicala | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Geriatrie si gerontologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Hematologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Igiena | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Laborator farmaceutic | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Medicina de familie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Medicina de laborator | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Medicina de urgenta | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Medicina interna | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Medicina legala | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Medicina muncii | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Medicina nucleara | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Medicina sportiva | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Nefrologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Neonatologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Neurochirurgie | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Neurologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Neurologie pediatrica | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Obstetrica-ginecologie | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Oftalmologie | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Oncologie medicala | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Ortodontie si ortopedie dento-faciala | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Ortopedie si traumatologie | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Otorinolaringologie | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Paradontologie | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Pediatrie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Pneumologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Protetica dentara | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Psihiatrie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Psihiatrie pediatrica | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Radiologie - imagistica medicala | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Radioterapie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Recuperare, medicina fizica si balneologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Reumatologie | 6.450 |

|____________________________________________________|_________________|

| Sanatate publica si management | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|

| Urologie | 8.600 |

|____________________________________________________|_________________|