ORDIN 1211 / 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanțarea sănătății din contribuțiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23/10/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.923 al Direcției generale buget și contabilitate din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile anexei nr. 4 "Tabel de concordanță între conturile contabile de venituri și codurile bugetare din clasificația indicatorilor privind finanțele publice-venituri" la Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, 

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

    ministrul sănătății emite următorul ordin: 

    ART. I 

    Anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanțarea sănătății din contribuțiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

    - La litera C, punctul 1 va avea următorul cuprins: 

    "1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:

      562.01.00         =            %

 «Disponibil din veniturile proprii            735.04.00
 ale ministerelor și instituțiilor            «Accize»
 de subordonare centrală pentru              766.00.00
 finanțarea unor cheltuieli de           »Venituri din dobânzi»"
 sănătate conform Legii nr. 95/2006»

ART. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                p. Ministrul sănătății,

               Francisk Iulian Chiriac,

                  secretar de stat

    București, 20 octombrie 2014.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.