ORDIN 1168 / 2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

Monitorul Oficial nr. 747 din 14/10/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 7.574 din 10 octombrie 2014 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele nr. 1.456 din 28 august 2014 și nr. 1.594 din 16 septembrie 2014 ale Agenției Naționale de Transplant, înregistrate la Ministerul Sănătății cu nr. N.B. 6.891 din 29 august 2014, respectiv N.B. 7.574 din 17 septembrie 2014,

    având în vedere prevederile titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    ministrul sănătății emite următorul ordin:

    ART. I

    Anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

    "Art. 2. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal cluj-napoca are următoarea componență:

    - membri titulari:

    a) conf. dr. Radu Vieru;

    b) psiholog dr. Iulia Gh. Iosep;

    c) dr. Gheorghița Iacob;

    - membri suplinitori:

    a) șef lucrări dr. Adrian Avram;

    b) psiholog Dana Ioana Rabagala;

    c) șef lucrări dr. Liviu Ghervan."

    2. Articolul 12^1 va avea următorul cuprins:

    "Art. 12^1. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. Sibiu, pentru punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare in vitro, situat în municipiul București, str. Mircea Eliade nr. 18, sectorul 1, are următoarea componență:

    - membri titulari:

    a) dr. Claudia Nica;

    b) psiholog Alina Pătru;

    c) dr. Marius Lițu;

    - membri suplinitori:

    a) dr. Cristian Rădulescu;

    b) psiholog Felicia Briceag;

    c) dr. Emanuil Stoicescu."

    ART. II

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            p. Ministrul sănătății,

                            Francisk Iulian Chiriac,

                                secretar de stat

    București, 10 octombrie 2014.

    Nr. 1.168.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.