ORDIN 1159 / 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial nr. 735 din 08/10/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8463 din 7 octombrie 2014 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

    având în vedere prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    ministrul sănătății emite următorul ordin:

    ART. I

    Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 și 609 bis din 30 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

    "Art. 3. - (1) Se aprobă Lista și prețurile de decontare ale medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană care se acordă bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate nominalizate prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii, prevăzute în anexa nr. 3*).

    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, în anexa nr. 3 se includ numai medicamentele ale căror prețuri sunt prevăzute în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România."

    2. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", poziția 378 va avea următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬──────────────────┬──────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────┬──┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│"378│W51832001│J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│VALCYTE  │COMPR.│   │ROCHE │ROMÂNIA│CUTIE X│P-RF│60│4.863,09│81,051500│81,051500│5.338,93│88,982166│88,982166"│
│  │     │    │         │(R) 450 mg│FILM. │450 mg│ROMANIA│    │1 FLAC.│  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │     │   │   │S.R.L. │    │X 60  │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │     │   │   │    │    │COMPR. │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │     │   │   │    │    │FILM. │  │ │    │     │     │    │     │     │
└────┴─────────┴───────┴──────────────────┴──────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────┴──┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

3. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 litera A), poziția 407 va avea următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────┬──┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│"407│W51800001│J05AF07│TENOFOVIRUM│VIREAD│COMPR.│245 mg│GILEAD │MAREA  │CUTIE X │P-RF/│30│1.097,01│36,567000│36,567000│1.233,89│41,129666│41,129666"│
│  │     │    │DISOPROXIL │245 mg│FILM. │   │SCIENCE │BRITANIE│1 FLAC. │ R  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │FUMARATE  │   │   │   │INTERNA-│    │DIN PEID│   │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │      │   │   │   │TIONAL │    │X 30  │   │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │      │   │   │   │LIMITED │    │COMPR. │   │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │      │   │   │   │    │    │FILM  │   │ │    │     │     │    │     │     │
└────┴─────────┴───────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

4. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 litera A), pozițiile 379 și 408 se abrogă.
5. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subsecțiunea P9.1 "Transplant medular", poziția 141 va avea următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│"141│W51832001│J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│VALCYTE│COMPR.│450 mg│ROCHE │ROMÂNIA│CUTIE X│ P-RF│60│4.863,09│81,051500│81,051500│5.338,93│88,982166│88,982166"│
│  │     │    │         │(R)  │FILM. │   │ROMANIA│    │1 FLAC.│   │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │450 mg │   │   │S.R.L. │    │X 60  │   │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │COMPR. │   │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │FILM. │   │ │    │     │     │    │     │     │
└────┴─────────┴───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

6. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.1, poziția 142 se abrogă.
7. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.2 "Transplant de cord", poziția 92 va avea următorul cuprins:

 ────┬─────────┬───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│"92 │W51832001│J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│VALCYTE│COMPR.│450 mg│ROCHE │ROMÂNIA│CUTIE X│ P-RF│60│4.863,09│81,051500│81,051500│5.338,93│88,982166│88,982166"│
│  │     │    │         │ (R) │FILM. │   │ROMANIA│    │1 FLAC.│   │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │450 mg │   │   │S.R.L. │    │X 60  │   │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │COMPR. │   │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │FILM. │   │ │    │     │     │    │     │     │
└────┴─────────┴───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

8. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.2, poziția 93 se abrogă.

 

9. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.3 "Transplant hepatic", poziția 53 va avea următorul cuprins:

 ────┬─────────┬───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────┬──┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│"53 │W51832001│J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│VALCYTE│COMPR.│450 mg│ROCHE │ROMÂNIA│CUTIE X│P-RF│60│4.863,09│81,051500│81,051500│5.338,93│88,982166│88,982166"│
│  │     │    │         │ (R)  │ FILM.│   │ROMANIA│    │1 FLAC.│  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │450 mg │   │   │S.R.L. │    │X 60  │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │COMPR. │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │FILM. │  │ │    │     │     │    │     │     │
└────┴─────────┴───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────┴──┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

 10. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.3, poziția 54 se abrogă.
 11. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", poziția 128 va avea următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────┬──┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│"128│W51832001│J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│VALCYTE│COMPR.│450 mg│ROCHE │ROMÂNIA│CUTIE X│P-RF│60│4.863,09│81,051500│81,051500│5.338,93│88,982166│88,982166"│
│  │     │    │         │ (R)  │FILM. │   │ROMANIA│    │1 FLAC.│  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │450 mg │   │   │S.R.L. │    │X 60  │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │COMPR. │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │FILM. │  │ │    │     │     │    │     │     │
└────┴─────────┴───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────┴──┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

12. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.4, poziția 129 se abrogă.
13. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.5 "Transplant celule pancreatice", poziția 11 va avea următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────┬──┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│"11 │W51832001│J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│VALCYTE│COMPR.│450 mg│ROCHE │ROMÂNIA│CUTIE X│P-RF│60│4.863,09│81,051500│81,051500│5.338,93│88,982166│88,982166"│
│  │     │    │         │ (R)  │FILM. │   │ROMANIA│    │1 FLAC.│  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │450 mg │   │   │S.R.L. │    │X 60  │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │COMPR. │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │FILM. │  │ │    │     │     │    │     │     │
└────┴─────────┴───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────┴──┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

 14. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.5, poziția 12 se abrogă.

 

 15. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.6 "Transplant pulmonar", poziția 95 va avea următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────┬──┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│"95 │W51832001│J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│VALCYTE│COMPR.│450 mg│ROCHE │ROMÂNIA│CUTIE X│P-RF│60│4.863,09│81,051500│81,051500│5.338,93│88,982166│88,982166"│
│  │     │    │         │ (R) │FILM. │   │ROMANIA│    │1 FLAC.│  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │450 mg │   │   │S.R.L. │    │X 60  │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │COMPR. │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │FILM. │  │ │    │     │     │    │     │     │
└────┴─────────┴───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────┴──┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

16. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.6, poziția 96 se abrogă.
17. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați", poziția 93 va avea următorul cuprins:

 ────┬─────────┬───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────┬──┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│"93 │W51832001│J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│VALCYTE│COMPR.│450 mg│ROCHE │ROMÂNIA│CUTIE X│P-RF│60│4.863,09│81,051500│81,051500│5.338,93│88,982166│88,982166"│
│  │     │    │         │ (R) │FILM. │   │ROMANIA│    │1 FLAC.│  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │450 mg │   │   │S.R.L. │    │X 60  │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │COMPR. │  │ │    │     │     │    │     │     │
│  │     │    │         │    │   │   │    │    │FILM. │  │ │    │     │     │    │     │     │
└────┴─────────┴───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────┴──┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

18. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 subsecțiunea P9.7, poziția 94 se abrogă.
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                       p. Ministrul sănătății,
                       Francisk Iulian Chiriac,
                         secretar de stat
    București, 7 octombrie 2014.
    Nr. 1.159.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.