ORDIN 1156 / 2014 pentru modificarea nr. crt. 2 al tabelului din anexa nr. 1 la Instrucțiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 809/2009

Monitorul Oficial nr. 736 din 09/10/2014

 

   Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.416/2014 al Direcției generale buget și contabilitate din cadrul Ministerului Sănătății,

    în temeiul art. 1 și 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    ministrul sănătății emite următorul ordin:

    ART. I

    Numărul curent 2 al tabelului din anexa nr. 1 la Instrucțiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 809/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 2 iulie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

┌────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │  Denumirea  │   Cuantumul  │    Termenul de restituire a garanției la   │
│crt.│  funcției   │   garanției  │     încetarea raporturilor de muncă sau   │
│  │        │         │    trecerea într-o funcție pentru care    │
│  │        │         │         nu se cere garanție       │
├────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│"2. │Gestionar bunuri│un salariu de bază│Maximum 10 zile lucrătoare de la data predării  │
│  │        │         │gestiunii"                    │
└────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

ART. II
Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Francisk Iulian Chiriac,
secretar de stat
București, 7 octombrie 2014.
Nr. 1.156.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.