ORDIN 1142 / 2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 585/2013

Monitorul Oficial nr. 739 din 10/10/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.215 din 2 octombrie 2014 al Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății,

    având în vedere art. 93 alin. (4) și (4^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    ministrul sănătății emite următorul ordin:

    ART I

    Anexa nr. 1 la Normele tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 585/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. La punctul IV.2 "Unități care derulează AP-IMA", după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

    "p) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța".

    2. Punctul VI se modifică și va avea următorul cuprins:

    "VI. Pentru anul 2014, numărul total de cazuri, costul mediu pe caz, repartiția fondurilor și a numărului de cazuri pentru unitățile sanitare care derulează AP-IMA sunt următoarele:

 - lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬───────────┐
│    Unități care derulează AP-IMA              │Cazuri│ Cost │  Sume  │
│                                │ 2014 │ mediu │ alocate │
│                                │   │    │  2014  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov           │  120│ 4.000│  480.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare │  120│ 4.000│  480.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea           │  140│ 4.000│  560.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila           │  50│ 4.000│  200.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești          │  50│ 4.000│  200.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei»    │   │    │      │
│Constanța                           │  50│ 4.000│  200.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Subtotal autorități ale administrației publice locale     │  480│ 4.000│ 2.120.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca        │  250│ 4.000│ 1.000.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Universitar de Urgență București           │  580│ 4.000│ 2.320.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Clinic de Urgență București              │  580│ 4.000│ 2.320.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare       │   │    │      │
│«Prof. dr. C.C. Iliescu» București               │  580│ 4.000│ 2.320.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare    │   │    │      │
│«Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca                │  450│ 4.000│ 1.800.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș        │  325│ 4.000│ 1.300.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant│   │    │      │
│Târgu Mureș                          │  325│ 4.000│ 1.300.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Institutul de Boli Cardiovasculare               │   │    │      │
│«Prof. dr. George I.M. Georgescu» Iași             │  580│ 4.000│ 2.320.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara          │  580│ 4.000│ 2.320.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Subtotal transferuri                      │ 4.250│ 4.000│17.000.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei  │   │    │      │
│București                           │  220│ 4.000│  880.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Spitalul Universitar de Urgență Elias București        │  50│ 4.000│  200.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│Subtotal DSP                          │  270│ 4.000│ 1.080.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┤
│TOTAL:                             │ 5.000│ 4.000│20.200.000"│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────────┘

ART. II

Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și spitalele care derulează "Acțiuni prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu infarct miocardic acut", indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Francisk Iulian Chiriac,
secretar de stat
București, 6 octombrie 2014.
Nr. 1.142.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.