ORDIN 114 /2015 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

MONITORUL OFICIAL nr. nr. 185 din18/03/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 280 din 24 februarie 2015 al Directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 

    având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat pentru anul 2015 nr. 186/2014. 

    în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

    președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: 

    ART. I 

    La capitolul VII, titlul "Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I 2015" din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 și 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

    "Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I 2015

                                   mii lei
 ┌────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
 │    Denumirea indicatorilor         │Credite de │ Credite  │
 │                        │angajament │ bugetare  │
 │                        │trimestrul I│trimestrul I│
 │                        │ 2015   │ 2015   │
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │          1              │   2   │   3   │
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de oncologie, din care:   │ 349.505,33│ 324.804,86│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de tratament al bolnavilor cu   │      │      │
 │afecțiuni oncologice              │ 344.602,33│ 321.710,86│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii │      │      │
 │la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT│  3.875,00│  2.292,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de reconstrucție mamară după    │      │      │
 │afecțiuni oncologice prin endoprotezare     │   605,00│   736,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de diagnostic imunofenotipic,   │      │      │
 │citogenetic și biomolecular al leucemiei acute │   423,00│    66,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de diabet zaharat, din care: │ 211.433,73│ 154.775,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │- medicamente                  │ 190.045,62│ 137.787,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │- materiale sanitare              │  20.705,11│  16.016,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │- Sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor │      │      │
 │cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei   │      │      │
 │glicozilate (HbA1c) - Asistența medicală pentru │      │      │
 │specialități paraclinice            │   245,00│   353,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │- pompe insulină și seturi consumabile pentru  │      │      │
 │pompele de insulină               │   438,00│   619,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de transplant de organe,   │      │      │
 │țesuturi și celule de origine umană       │  19.048,49│  17.653,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de tratament pentru boli   │      │      │
 │rare, din care:                 │  26.263,00│  36.413,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │- medicamente                  │  25.762,00│  35.357,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │- materiale sanitare              │   501,00│  1.056,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de tratament al bolilor   │      │      │
 │neurologice                   │  29.641,00│  39.846,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de tratament al hemofiliei și│      │      │
 │talasemiei                   │  15.065,00│  25.295,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de tratament al surdității  │      │      │
 │prin proteze auditive implantabile (implant   │      │      │
 │cohlear și proteze auditive)          │  2.654,00│  3.484,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de boli endocrine      │  1.098,37│  1.550,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de ortopedie         │  13.826,00│  19.249,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de terapie intensivă a    │      │      │
 │insuficienței hepatice             │   155,00│   293,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de boli cardiovasculare   │  24.953,00│  39.321,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de sănătate mintală,     │      │      │
 │din care:                    │   341,00│   528,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │- medicamente                  │   305,00│   423,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │- materiale sanitare              │    36,00│   105,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de diagnostic și tratament cu│      │      │
 │ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din │      │      │
 │care:                      │  6.573,00│  17.277,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de radiologie intervențională   │  3.508,00│  7.153,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de diagnostic și tratament al   │      │      │
 │epilepsiei rezistente la tratamentul      │      │      │
 │medicamentos                  │  2.826,00│  9.177,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de tratament al hidrocefaliei   │      │      │
 │congenitale sau dobândite la copil       │    65,00│   251,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de tratament al durerii neuropate │      │      │
 │prin implant de neurostimulator medular     │   174,00│   696,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul național de supleere a funcției renale│      │      │
 │la bolnavii cu insuficiență renală cronică   │ 218.378,94│ 216.527,00│
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Total                      │ 918.935,86│ 897.015,86│
 └────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

ART. II 

    Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. III 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

      Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 

                        Vasile Ciurchea 

    București, 27 februarie 2015.

Nr. 114.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.