ORDIN 1128 / 2014 privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 23 noiembrie 2014

Monitorul Oficial nr. 727 din 03/10/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.165/2014 al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios din cadrul Ministerului Sănătății,

    având în vedere prevederile art. 18 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,

    în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    ministrul sănătății emite următorul ordin:

    ART. 1

    Se stabilesc specialitățile deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 23 noiembrie 2014, după cum urmează: anestezie și terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară, epidemiologie, farmacie clinică, hematologie, medicină de laborator, medicină de urgență, neonatologie, oncologie medicală, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, radioterapie, radiologie și imagistică medicală.

    ART. 2

    Direcția generală resurse umane, juridic și contencios din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   p. Ministrul sănătății,

                   Francisk Iulian Chiriac,

                       secretar de stat

    București, 1 octombrie 2014.

    Nr. 1.128.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.