eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Mall  |  Anunturi  Contact

Legislație medicală

 

HOTĂRÂRE Nr. 117 din 27 martie 2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 ( detalii )

ORDIN nr. 360 din 14 martie 2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. ( detalii )

ORDIN nr. 361 din 14 martie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie ( detalii )

Ordin Nr. 180 din 21.03.2013 privind aprobarea regulamentelor de organizare ale comisiilor de experți de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naționale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de HG nr. 720/2008 ( detalii )

Proiect Contract Cadru 2013-2014 - actualizat, în formă înaintată spre aprobare în ședința de Guvern din data de 20.03.2013. ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății. ( detalii )

Proiect de Ordonanta de urgenta privind Restructurarea organizatorică a unor componente din sistemul de sănătate. ( detalii )

Ordin Nr. 161 din 05.03.2013 - comisii de experți la nivel CNAS privind aprobarea comisiilor de experți de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naționale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de H.G. nr. 720-2008. ( detalii )

ORDIN nr. 207 din 28 februarie 2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 ( detalii )

ORDIN nr. M.14 din 20 februarie 2013 privind aprobarea Criteriilor specifice de performanță pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a comandanților unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen ( detalii )

PROCEDURA STANDARD din 18 ianuarie 2013 de creditare a formelor de educație medicală continuă. ( detalii )

PROCEDURA STANDARD din 18 ianuarie 2013 de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă. ( detalii )

ORDIN nr. 92 din 8 februarie 2013 pentru aprobarea listei unităților sanitare care realizează activități de recrutare, testare și donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți. ( detalii )

ORDIN nr. 1.333 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidențiat în specialitatea Medicină de urgență ( detalii )

ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală. ( detalii )

ORDIN nr. 1.426 din 28 decembrie 2012 privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență. ( detalii )

ORDIN nr. 1.425 din 28 decembrie 2012 pentru modificarea pozițiilor nr. 4 și 20 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești. ( detalii )

Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor : Ordinul 394 din 21 decembrie 2012 (Ordinul 394/2012)  Ordin privind aprobarea Listei unitatilor spitalicesti acreditate ( detalii )

ORDIN nr. 1.330 din 20 decembrie 2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010. ( detalii )

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății. ( detalii )

ORDIN nr. 1.292 din 18 decembrie 2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru achiziția publică centralizată, la nivel național, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto. ( detalii )

ORDIN nr. 1.322 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici din unitățile sanitare cu paturi. ( detalii )

ORDIN nr. 1.284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice. ( detalii )

ORDIN nr. 1.293 din 18 decembrie 2012 privind înființarea și funcționarea Registrului național de boli cardiovasculare. ( detalii )

Ordinul 1266 din 10 decembrie 2012 (Ordinul 1266/2012) : Ordin privind modificarea cap. I pct. 3 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice. ( detalii )

ORDIN nr. 1.268 din 11 decembrie 2012 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești ( detalii )

ORDIN nr. 1.156/746/2012 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 ( detalii )

Ordin Nr. 1085/26 octombrie 2012 al ministrului sãnãtãtii, interimar, privind mãsuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgentã si a unitãtilor functionale regionale de urgentã ( detalii )

Ordinul 1067 din 23 octombrie 2012 (Ordinul 1067/2012) : Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 ( detalii )

Ordinul 633 din 14 septembrie 2012 (Ordinul 633/2012) : Ordin pentru aprobarea structurii informatiilor inscrise pe cardul national de asigurari sociale de sanatate ( detalii )

PROIECT Contract-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014. ( detalii )

Ordinul 762 din 31 iulie 2012 (Ordinul 762/2012) Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora. ( detalii )

Ordinul 975 din 1 octombrie 2012 (Ordinul 975/2012) Ordin privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale. ( detalii )

Ordinul 949 din 1 octombrie 2012 (Ordinul 949/2012) Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012. ( detalii )

Proiect HG pentru modificarea și completarea Contractului-cadru 2011-2012 pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 cu modificările și completările ulterioare. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010. ( detalii )

Contractul colectiv de muncă la nivel de Grup de Unități al Ministerului Sănătății și unităților din subordine pe anii 2012-2013, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 cu modificările și completările ulterioare - colpata ( detalii )

Ordin nr. 340/25.07.2012 - privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special. ( detalii )

Ordinul 463 din 9 mai 2012 (Ordinul 463/2012) - Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele ( detalii )

Decizia 57 din 30 iunie 2012 (Decizia 57/2012) : Decizie privind aprobarea competentelor medicului specialist si ale medicului primar in protetica dentara ( detalii )

Decizia 55 din 30 iunie 2012 (Decizia 55/2012) : Decizie pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 10/2007 privind continutul minim al trusei de urgenta pentru cabinetul de medicina dentara ( detalii )

Decizia 54 din 30 iunie 2012 (Decizia 54/2012) : Decizie privind aprobarea competentelor medicului specialist si ale medicului primar in endodontie ( detalii )

Decizia 53 din 30 iunie 2012 (Decizia 53/2012 ) : Decizie privind aprobarea competentelor medicului specialist si ale medicului primar in parodontologie ( detalii )

Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România. ( detalii )

ORDIN 214 din 13 iunie 2012 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010. ( detalii )

Hotărârea Guvernului nr. 578/2012 pentru modificarea și completarea Contractului Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2012. ( detalii )

Proiect de Ordin actualizat - iunie 2012 de modificare și completare a Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1723/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sisitemului de asigurări sociale de sănătate4 pentru anii 2011-2012. ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea  Hotărârii Guvernului nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. ( detalii )

Prin Hotarirea nr. 2 din 2012 a Adunarii Generale Nationale a Colegiului Medicilor din Romania a fost adoptat Codul Deontologic Colegiului Medicilor din Romania. ( detalii )

Ordinul 118 din 27 aprilie 2012 (Ordinul 118/2012) privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008. ( detalii )

Prin Hotarirea nr. 2 din 2012 a Adunarii Generale Nationale a Colegiului Medicilor din Romania a fost adoptat Statul Colegiului Medicilor din Romania. ( detalii )

Ordinul 361 din 5 aprilie 2012 (Ordinul 361/2012) pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. ( detalii )

Proiect de Hotărâre privind ocuparea posturilor vacante din unele unități sanitare aflate în rețeaua Ministerului Sănătății din municipiul Iași. ( detalii )

LEGE pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății ( Lege coplata ) ( detalii )

Ordinul 359 din 4 aprilie 2012 (Ordinul 359/2012) privind criteriile de inregistrare si declarare a nou-nascutului. ( detalii )

Primul capitol al noului proiect al Legii privind reforma in sanatate care se referă la organizarea și funcționarea spitalelor. ( detalii )

ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen. ( detalii )

Lista medicamentelor 01_04_2012 de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2012, cu modificarile si completarile ulterioare. ( detalii )

Legislatie medicala 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 


laAnunt.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014