Legea Nr.154 din 03.12.2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) și (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 04 decembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

La articolul 184 din

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (6) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(6) În spitalele clinice, secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice funcția de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu medical și director medical se ocupă de cadrul didactic recomandat de senatul instituției de învățământ medical superior în cauză, cu aprobarea managerului și cu avizul consiliului de administrație al spitalului.

........ ................ ................ ................ ................ ........ ........

(11) În unitățile sanitare publice, profesorii universitari, medicii membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe Medicale și ai Academiei Române, medicii primari doctori în științe medicale pot ocupa funcții de șef de secție până la vârsta de 70 de ani, cu aprobarea managerului și cu avizul consiliului de administrație al spitalului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor

art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.