Legea Nr. 149 din 22.10.2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență

MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

 

ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul 1

Prezenta lege se aplică medicilor de familie care au asigurat, în perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011, continuitatea asistenței medicale primare prin centrele de permanență organizate în baza Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 2

(1) Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare ale cabinetelor medicilor prevăzuți la art. 1 și accesoriile aferente, din perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011, rezultate din deciziile de impunere emise de casele județene de asigurări de sănătate, drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii.

(2) Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1), se restituie conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor

art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.