Legea Nr. 140 din 21.10.2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății

MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014

 

ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aprobă

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 15 mai 2014, cu următoarea completare:

– La articolul III, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

Articolul 221

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionați în perioada 24 aprilie-15 mai 2014 care formulează cerere pentru desfășurarea activității în sistemul public de sănătate sunt exceptați de la aplicarea prevederilor

art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie până la împlinirea vârstei de 65 de ani de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali.

(3) Cumulul pensiei cu salariul pentru situațiile prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile legii.

(4) Metodologia de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.»ˮ

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor

art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.