Hotărârea Nr. 996 din 04.11.2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 07 noiembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei

În temeiul

art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 3

(1) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B și secțiunile C1 și C3 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

(2) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu legislația în domeniul programelor naționale de sănătate.

(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, C - secțiunile C1, C2 și C3, notate cu (**), (***) și (****), se realizează potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condițiile art. 4.

2. În anexă, la sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“, după poziția 216 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 217-225, cu următorul cuprins:

„217.

Combinații (Perindoprilum+Amlodipinum)

C09BB04

218.

Combinații (Candesartanum cilexetil+ Hydrochlorothiazidum)

C09DA06

219.

Combinații (Olmesartanum+Amlodipinum)

C09DB02

220.

Combinații (Valsartan+Amlodipinum+ Hydrochlorothiazidum)

C09DX01

221.

Rivaroxabanum

B01AF01

222.

Glicopironium**#

R03BB06

223.

Indacaterolum**#

R03AC18

224.

Combinații (Beclometazonum+Formoterolum)

R03AK07

225.

Combinații (Naproxenum+Esomeprazolum)

M01AE52“

3. În anexă, la sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în

tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referinț㓠se completează după cum urmează:

a)La punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D“, după poziția 12 se introduce o nouă poziție, poziția 13 , cu următorul cuprins:

„13.

Tenofovirum****

J05AF07“

b)La punctul G10 „Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice“, după poziția 24 se introduce o nouă poziție, poziția 25 , cu următorul cuprins:

„25.

Epoetinum zeta**

B03XA01“

c)La punctul G15 „Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism)“, după poziția 22 se introduce o nouă poziție, poziția 23 , cu următorul cuprins:

„23.

Paliperidonum**

N05AX13“

d)La punctul G25 „Boala cronică de rinichi - faza predializă“, după poziția 11 se introduc două noi poziții, poziția 12 și 13, cu următorul cuprins:

„12.

Methoxy polyethylene glycol epoetin**

B03XA03

13.

Epoetinum zeta**

B03XA01“

 

e)La punctul G26 „Glaucom“, după poziția 12 se introduce o nouă poziție, poziția 13 , cu următorul cuprins:

„13.

Combinații (Brinzolamidum+Timololum)

S01ED51“

f)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“ subpunctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, după poziția 4 se introduc patru noi poziții, poziția 5-8, cu următorul cuprins:

„5.

Tocilizumabum****

L04AC07

6.

Golimumabum****

L04AB06

7.

Certolizumabum****

L04AB05

8.

Abataceptum****

L04AA24“

g)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“ subpunctul G31c „Artropatia psoriazică“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4 , cu următorul cuprins:

„4.

Golimumabum****

L04AB06“

h)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“ subpunctul G31d „Spondilita ankilozantă“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4 , cu următorul cuprins:

„4.

Golimumabum****

L04AB06“

i)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“ subpunctul G31e „Artrita juvenilă“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2 , cu următorul cuprins:

„2.

Abataceptum****

L04AA24“

4. În anexă, la sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se completează după cum urmează:

a)La punctul P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“

subpunctul „Medicație specifică antiretrovirală“, după poziția 22 se introduce o nouă poziție, poziția 221 , cu următorul cuprins:

„221.

Dolutegravirum**

J05AX12“

 

b)La punctul P5 „Programul național de diabet zaharat“, după poziția 32 se introduc patru noi poziții, pozițiile 33-36, cu următorul cuprins:

„33.

Combinații (Sitagliptinum+Metforminum)***

A10BD07

34

Saxagliptinum***

A10BH03

35

Combinații (Saxgliptinum+Metforminum)***

A10BD10

36

Dapaglifozinum***

A10BX09“

c)La punctul P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 15 se introduc două noi poziții, pozițiile 16 și 17, cu următorul cuprins:

„16.

Methoxy polyethylene glycol epoetin**

B03XA03

17.

Epoetinum zeta**

B03XA01“

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanțelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.