Legislatie medicala :

 

Ordinul 1144 din 7 iulie 2011 (Ordinul 1144/2011) pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a centrelor de sanatate multifunctionale. ( detalii )

Ordinul 1143 din 7 iulie 2011 (Ordinul 1143/2011) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic. ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului contribuției, metodologiei de calcul, procedurii de raportare, cea de control și cea de sancționare, precum și destinația contribuției trimestriale pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele folosite în tratamentul ambulatoriu. ( detalii )

Proiect de Ordin privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale. ( detalii )

Decizia 4 din 20 mai 2011 (Decizia 4/2011) privind stabilirea datei organizarii alegerilor pentru comisiile de disciplina, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplina si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale. ( detalii )

Ordonanta de urgenta 58 din 16 iunie 2011 (OUG 58/2011) pentru modificarea art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local. ( detalii )

Ordin Nr. 1042/556 din 15.06.2011privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. ( detalii )

Ordinul 1011 din 9 iunie 2011 (Ordinul 1011/2011) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. ( detalii )

Instructiuni din 31 mai 2011 (Instructiuni din 2011) privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. ( detalii )

Ordinul 697 din 25 mai 2011 (Ordinul 697/2011) pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta. ( detalii )

PROIECT de HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale din domeniul sănătății publice. ( detalii )

Instructiuni din 31 mai 2011 (Instructiuni din 2011) privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. ( detalii )

Ordin Nr. 864/538 din 31.05.2011pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. ( detalii )

Hotararea 557 din 31 mai 2011 (Hotararea 557/2011) pentru modificarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010. ( detalii )

Ordinul 527 din 20 mai 2011 (Ordinul 527/2011) pentru aprobarea Normelor metodologice privind incadrarea si activitatea medicului cu competente limitate. ( detalii )

Decizia 3 din 28 aprilie 2011 (Decizia 3/2011) pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania. ( detalii )

Proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 5² din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local. ( detalii )

Proiect de Ordin privind stabilirea sumelor minime contractate   de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă, pe baza clasificării spitalelor în funcție de competență. ( detalii )

Proiect Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență . ( detalii )

Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro și embriotransfer. ( detalii )

Ordinul 373 din 4 mai 2011 (Ordinul 373/2011) pentru modificarea criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta. ( detalii )

Criteriul din 18 aprilie 2011 (Criteriul din 2011) minim obligatoriu pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea și activitatea medicului cu competențe limitate. ( detalii )

Proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului pilot de stimulare financiară a personalului din unitățile sanitare publice din rețeaua autorităților administrației publice locale. ( detalii )

Proiect de Ordin privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază. ( detalii )

Contractul din 28 decembrie 2010 (Contractul din 2010) - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. ( detalii )

Ordinul 272 din 29 martie 2011 (Ordinul 272/2011) pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 232/2011 pentru aprobarea conditiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unitatilor sanitare propuse a fi reorganizate in camine pentru persoane varstnice, care nu a fost preluat de acestea, in alte unitati sanitare. ( detalii )

Hotararea 304 din 23 martie 2011 (Hotararea 304/2011) privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. ( detalii )

Ordonanta de urgenta 32 din 23 martie 2011 (OUG 32/2011) pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii. ( detalii )

O R D I N nr. 232/21.03.2011 pentru aprobarea condițiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare care se reorganizează ca și cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea,  în alte unități sanitare. ( detalii )

Decizia 2 din 25 februarie 2011 (Decizia 2/2011) privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania. ( detalii )

Proiect ordin criterii pentru comisii Contract-cadru privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1389/2010. ( detalii )

Hotararea 151 din 23 februarie 2011 (Hotararea 151/2011) privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2011-2013. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea metodologiei și criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență. ( detalii )

Proiect de METODOLOGIE pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate, din mediul rural, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea. ( detalii )

Ordinul 94 din 10 februarie 2011 (Ordinul 94/2011) pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor. ( detalii )

Ordinul 56 din 28 ianuarie 2011 (Ordinul 56/2011) pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV "Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 2.021/691/2008. ( detalii )

Guvernul Romaniei Ordonanta 7 din 26 ianuarie 2011 (Ordonanta 7/2011) pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta. ( detalii )

Ordonanta 2 din 26 ianuarie 2011 (Ordonanta 2/2011) pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului. ( detalii )

Ordinul 31 din 19 ianuarie 2011 (Ordinul 31/2011) pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 326/2009 privind infiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si a Comisiei nationale de transparenta. ( detalii )

Ordinul 42 din 13 ianuarie 2011 (Ordinul 42/2011) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. ( detalii )

Ordin comun MS-CNAS 30.12.2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012. ( detalii )

Ordin Nr. 19 din 11.01.2011pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special. ( detalii )

Ordinul 1487 din 10 decembrie 2010 (Ordinul 1487/2010) pentru aprobarea Listei nationale de specialisti din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale. ( detalii )

Decizia 33 din 18 decembrie 2010 (Decizia 33/2010) privind aprobarea calendarului si Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. ( detalii )

Hotararea 1388 din 28 decembrie 2010 (Hotararea 1388/2010) privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012. ( detalii )

Ordin Nr. 974 din 30.11.2010 Postat Joi, 23 Decembrie 2010 publicat in Monitorul Oficial Nr. 811 din 03.12.2010 - privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta in procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. ( detalii )

Ordinul 1493 din 15 decembrie 2010 (Ordinul 1493/2010) privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donarii de la donatorul viu. ( detalii )

DECIZIE  privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate, din mediul rural, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea. ( detalii )

Legislatie medicala 8 7 6 5 4 3 2 1