eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Legislatie medicala :

 

Ordinul 1432 din 18 noiembrie 2010 (Ordinul 1432/2010) pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele. ( detalii )

Decizia 14 din 22 octombrie 2010 (Decizia 14/2010) pentru modificarea si completarea anexei la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 6/2010 privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania. ( detalii )

Ordinul 1408 din 12 noiembrie 2010 (Ordinul 1408/2010)  privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta. ( detalii )

Ordinul 1384 din 4 noiembrie 2010 (Ordinul 1384/2010) privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public. ( detalii )

Proiect Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2011. ( detalii )

Ordinul 768 din 27 octombrie 2010 (Ordinul 768/2010) privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010. ( detalii )

Proiect de Hotarare pentru  aprobarea Contractului-cadru privind condițtile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2011. ( detalii )

ORDIN Nr. 461/477 din 18 mai 2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008. ( detalii )

Ordin 770 din 28.10.2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409/17.03.2009, cu modificarile si completarile ulterioare. ( detalii )

Hotararea 964 din 8 septembrie 2010 (Hotararea 964/2010) privind infiintarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca. ( detalii )

Ordinul 1277 din 30 septembrie 2010 (Ordinul 1277/2010) privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 264/407/2010. ( detalii )

Ordinul 1258 din 28 septembrie 2010 (Ordinul 1258/2010) privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donarii de la donatorul viu . ( detalii )

Ordin Nr. 737 din 29.09.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui C.N.A.S. nr. 615/30.06.2010 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu. ( detalii )

Norma din 16 septembrie 2010 (Norma din 2010) privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. ( detalii )

Ordinul 1224 din 16 septembrie 2010 (Ordinul 1224/2010) privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. ( detalii )

Ordinul 1173 din 3 septembrie 2010 (Ordinul 1173/2010) privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate in dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentarii la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor Uniunii Europene. ( detalii )

Ordinul 1159 din 31 august 2010 (Ordinul 1159/2010) privind aprobarea Listei unitatilor de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie. ( detalii )

Ordinul 1162 din 31 august 2010 (Ordinul 1162/2010) pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. ( detalii )

Proiect : Strategia Națională de Raționalizare a Spitalelor 2010-2012. ( detalii )

ORDIN nr. 708 din 30.08.2010 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui C.N.A.S. nr. 615/30.06.2010 pentru aprobarea metodei de calcul a prețului de referință pentru medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul ambulatoriu. ( detalii )

Ordinul 1112 din 11 august 2010 (Ordinul 1112/2010) privind modificarea Listei nationale a expertilor medicali, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.344/2006. Publicat in Monitorul Oficial 605 din 26 august 2010 (M. Of. 605/2010). ( detalii )

Decretul 867 din 20 august 2010 (Decretul 867/2010) privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar. Publicat in Monitorul Oficial 597 din 24 august 2010 (M. Of. 597/2010). ( detalii )

Proiect de LEGE-CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice : Reglementări specifice personalului din sănătate și din unitățile de asistență socială/serviciilor sociale. ( detalii ) Salarii de bază pentru funcții de conducere. ( detalii )

ORDIN NR.639/16.07.2010 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special. ( detalii )

Ordinul 1091 din 3 august 2010 (Ordinul 1091/2010)  privind centralizarea consumului de medicamente din unitatile sanitare cu paturi. ( detalii )

Ordinul 1066 din 23 iulie 2010 (Ordinul 1066/2010) pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. ( detalii )

Ordinul 973 din 28 iunie 2010 (Ordinul 973/2010) privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist. ( detalii )

Ordinul 1082 din 30 iulie 2010 (Ordinul 1082/2010) privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii. ( detalii )

Regulamentul din 16 iulie 2010 (Regulamentul din 2010) - cadru de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010, pentru stabilirea necesarului de medici de familie cu liste, atat pentru mediul urban, cat si pentru mediul rural, precum si pentru stabilirea numarului minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara. ( detalii )

Regulamentul din 16 iulie 2010 (Regulamentul din 2010) - cadru de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 43. alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010, pentru stabilirea necesarului de medici de specialitate si a numarului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinica, pe judet, pentru care se incheie contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice. ( detalii )

Regulamentul din 16 iulie 2010 (Regulamentul din 2010) - cadru de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 43 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010, pentru stabilirea numarului necesar de medici dentisti si a numarului de norme necesare pentru medicina dentara, pe judet, pentru care se incheie contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru medicina dentara. ( detalii )

Regulamentul din 16 iulie 2010 (Regulamentul din 2010) - cadru de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 43 alin. (5) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010, pentru stabilirea numarului necesar de investigatii medicale paraclinice pe total judet. ( detalii )

Ordinul 627 din 12 iulie 2010 (Ordinul 627/2010) pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. ( detalii )

Prima actualizare a listei de medicamente (denumire comerciala) de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu cu sau fara contributie personala, pe baza prescritiei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate, dupa data de 19.07.2010. ( detalii )

Ordinul 972 din 28 iunie 2010 (Ordinul 972/2010) pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor. ( detalii )

Lista medicamente 05.07.2010 prima actualizare a listei de medicamente (denumire comerciala) de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu cu sau fara contributie personala, pe baza prescritiei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate, dupa data de 01.07.2010. ( detalii )

Ordinul 614/30.06.2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare. ( detalii )

Ordin 615/30.06.2010 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească. ( detalii )

Hotararea 497 din 26 mai 2010 (Hotararea 497/2010) privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar. ( detalii )

Decizia 15 din 15 mai 2010 (Decizia 15/2010) privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist. Codul deontologic din 15 mai 2010 (Codul deontologic din 2010) al medicului dentist. ( detalii )

Proiect ordin de metodologie de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical. ( detalii )

Ordinul 547 din 26 mai 2010 (Ordinul 547/2010) pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Publicat in Monitorul Oficial 370 din 4 iunie 2010 (M. Of. 370/2010). ( detalii )

Ordinul 546 din 26 mai 2010 (Ordinul 546/2010) pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. I si ale art. 9 si 10 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. ( detalii )

Decizia 6 din 30 aprilie 2010 (Decizia 6/2010) privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania. Publicat in Monitorul Oficial 367 din 3 iunie 2010 (M. Of. 367/2010). ( detalii )

Decizia 5 din 30 aprilie 2010 (Decizia 5/2010) privind infiintarea unei comisii de lucru. ( detalii )

Ordinul 536 din 21 mai 2010 (Ordinul 536/2010) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 326/2009 privind infiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si Comisiei nationale de transparenta. Publicat in Monitorul Oficial 356 din 31 mai 2010 (M. Of. 356/2010). ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. ( detalii )

Ordin Nr.485 din 25.05.2010 prvind structura fisiere A1_LLAA_CUI.dbf si A2_LLAA_CUI.dbf pentru anexa 1 si anexa 2 conform Ordinului 430/470 din 10.05.2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate, aprobate prin Ordinul 60/32/2006 de sanatate. ( detalii )

Hotararea 459 din 5 mai 2010 (Hotararea 459/2010) pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara. ( detalii )

Legislatie medicala 7 6 5 4 3 2 1

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011