eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Legislatie medicala :

 

Norma din 11 mai 2010 (Norma din 2010) de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3 ) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Publicat in Monitorul Oficial 327 din 18 mai 2010 (M. Of. 327/2010). ( detalii )

Ordin Nr. 475 din 12.05.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special. ( detalii )

Ordinul 430 din 11 mai 2010 (Ordinul 430/2010) pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006. ( detalii )

Ordinul 390 din 29 aprilie 2010 (Ordinul 390/2010) privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 264/407/2010. Publicat in Monitorul Oficial 286 din 30 aprilie 2010 (M. Of. 286/2010). ( detalii )

DECIZIA Nr. 47 din 08.04.2010 a Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania ( In vederea inlesnirii accesului medicilor pensionari la manifestarile de EMC ). ( detalii )

Ordinul 388 din 29 aprilie 2010 (Ordinul 388/2010) pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.500/2009. ( detalii )

Ordin Nr. 445 din 28.04.2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea. ( detalii )

Ordin 343/417 din 27.04.2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru  privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatrate pentru anul 2010. ( detalii )

Ordin Nr. 428 din 16.04.2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special. ( detalii )

Ordin Nr. 435 din 23.04.2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409/17.03.2010, cu modificarile si completarile ulterioare. ( detalii )

Ordinul 296 din 8 aprilie 2010 (Ordinul 296/2010) privind completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sanatatii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora ( detalii )

Ordonanta de urgenta 36 din 14 aprilie 2010 (OUG 36/2010) pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Publicat in Monitorul Oficial 268 din 26 aprilie 2010 (M. Of. 268/2010). ( detalii )

Ordin 424 din 19.04.2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.409/17.03..2009, cu modificarile si completarile ulterioare. ( detalii )

Priect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării. Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București. ( detalii )

Anexa Ordin nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in 2010. ( detalii )

ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010. ( detalii )

Decizia 4 din 12 martie 2010 (Decizia 4/2010) pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale. ( detalii )

Norme Contract Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010. ( detalii )

Ordinul 76 din 3 februarie 2010 (Ordinul 76/2010) pentru aprobarea Procedurilor de organizare a campaniei scolare de vaccinare cu vaccinul gripal pandemic "Cantgrip", produs de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino", Romania. Publicat in Monitorul Oficial 190 din 25 martie 2010 (M. Of. 190/2010). ( detalii )

Legea 95 din 2006 actualizata privind reforma in domeniul sanatatii actualizata in 26.03.2010. ( detalii )

Proiect de L E G E pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. ( detalii )

Ordinul 173 din 3 martie 2010 (Ordinul 173/2010) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009. Publicat in Monitorul Oficial 155 din 10 martie 2010 (M. Of. 155/2010) ( detalii )

Ordinul 131 din 23 februarie 2010 (Ordinul 131/2010) pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 326/2009 privind infiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si a Comisiei nationale de transparenta. Publicat in Monitorul Oficial 136 din 1 martie 2010 (M. Of. 136/2010) ( detalii )

Ordinul 44 din 20 ianuarie 2010 (Ordinul 44/2010) privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Publicat in Monitorul Oficial 131 din 26 februarie 2010 (M. Of. 131/2010). ( detalii )

Ordinul 119 din 17 februarie 2010 (Ordinul 119/2010) privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare in cazul functionarilor publici, pentru personalul cu functii de conducere, precum si a indemnizatiei pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza. Publicat in Monitorul Oficial 126 din 24 februarie 2010 (M. Of. 126/2010) ( detalii )

Ordin 3621 din 24.02.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale. ( detalii )

Ordinul 64 din 29 ianuarie 2010 (Ordinul 64/2010) pentru aprobarea listei nationale de medici cu specialitatea medicina de urgenta sau anestezie terapie intensiva care activeaza inclusiv intr-o structura prespitaliceasca si a listei nationale de ingineri auto, care pot face parte din comisiile de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD). Publicat in Monitorul Oficial 100 din 15 februarie 2010 (M. Of. 100/2010) ( detalii )

Decizia 3 din 30 ianuarie 2010 (Decizia 3/2010) privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Publicat in Monitorul Oficial 80 din 5 februarie 2010 (M. Of. 80/2010). ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea standardelor de cost pentru unele servicii medicale, pentru activități de asistență medicală comunitară și de mediatori sanitari rromi. ( detalii )

Ordonanta 12 din 29 ianuarie 2010 (Ordonanta 12/2010) pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile din Nota la Anexa nr. II/2 la Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.I, art.3 din Anexa nr.II și  art. 9 și 10 din  Anexa nr. III la Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009. ( detalii )

Ordinul 52 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta. Publicat in Monitorul Oficial 68 din 29 ianuarie 2010 (M. Of. 68/2010) ( detalii )

Proiect de ORDIN privind  aprobarea unor măsuri de eficientizare a activității la nivelul asistenței medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.  ( detalii ) 

Ordinul 5 din 7 ianuarie 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU). Publicat in Monitorul Oficial 27 din 14 ianuarie 2010 (M. Of. 27/2010) ( detalii )

Ordin nr. 1125 din 24.12.2009  pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Case Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 696/30.06.2009 : Lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2010, cu modificarile si completarile ulterioare. ( detalii )

Proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății ( detalii )

Ordinul 1585 din 16 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.290/2006 . Publicat in Monitorul Oficial 923 din 30 decembrie 2009 (M. Of. 923/2009)  ( detalii )

Guvernul Romaniei Ordonanta nr. 18 din 29/08/2009 (Ordonanta 18/2009) privind organizarea si finantarea rezidentiatului. Publicat in Monitorul Oficial nr. 601 din 31/08/2009. ( detalii )

Ordinul 1045 din 14 decembrie 2009 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009. Publicat in Monitorul Oficial 920 din 29 decembrie 2009 (M. Of. 920/2009) ( detalii )

 

Norma din 30 octombrie 2009 proprie de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii . Publicat in Monitorul Oficial 878 din 16 decembrie 2009 (M. Of. 878/2009) ( detalii )

Ordinul 1500 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare. Publicat in Monitorul Oficial 873 din 15 decembrie 2009 (M. Of. 873/2009). ( detalii )

Ordinul 1519 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. Publicat in Monitorul Oficial 851 din 8 decembrie 2009 (M. Of. 851/2009) ( detalii )

Hotararea 1421 din 18 noiembrie 2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti. Publicat in Monitorul Oficial 848 din 8 decembrie 2009 (M. Of. 848/2009) ( detalii )

Hotararea 1414 din 18 noiembrie 2009 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica. Publicat in Monitorul Oficial 845 din 8 decembrie 2009 (M. Of. 845/2009) ( detalii )

Ordinul 1454 din 18 noiembrie 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 896/2006.  Publicat in Monitorul Oficial 811 din 27 noiembrie 2009 (M. Of. 811/2009) ( detalii )

Ordinul 967 din 19 noiembrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu furnizorii din sectorul privat, castigatori ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legii. Publicat in Monitorul Oficial 810 din 26 noiembrie 2009 (M. Of. 810/2009). ( detalii )

Ordinul nr. 1446 din 16 noiembrie 2009 privind infiintarea Comisiei Nationale de Etica si aprobarea componentei acesteia. Publicat in Monitorul Oficial nr. 792 din 19 noiembrie 2009 (M. Of. nr. 792/2009). ( detalii )

Ordin nr. 1381 din 3 noiembrie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 326/2009 privind infiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si a Comisiei nationale de transparenta . Publicat in Monitorul Oficial nr. 766 din 10 noiembrie 2009 (M. Of. nr. 766/2009). ( detalii )

Lege nr. 330 din 5 noiembrie 2009 - cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice . Publicat in Monitorul Oficial nr. 762 din 9 noiembrie 2009 (M. Of. nr. 762/2009). ( detalii )

Legislatie medicala 6 5 4 3 2 1

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011