eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Legislatie medicala :

 

Ordin nr. 1331 din 21 octombrie 2009 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009 . Publicat in Monitorul Oficial nr. 748 din 3 noiembrie 2009 (M. Of. nr. 748/2009). ( detalii )

Ordin nr. 1352 din 27 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Publicat in Monitorul Oficial nr. 742 din 2 noiembrie 2009 (M. Of. nr. 742/2009). ( detalii )

Ordin nr. 1281 din 13/10/2009 (Ordin 1281/2009) privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular. Publicat in Monitorul Oficial nr. 740 din 30/10/2009. ( detalii )

Decizie nr. 36 din 26/09/2009 (Decizie 36/2009) privind stabilirea formei, dimensiunilor si a continutului firmei cabinetelor medico-dentare. Publicat in Monitorul Oficial nr. 715 din 23/10/2009. ( detalii )

Ordin nr. 1318 din 19/10/2009 (Ordin 1318/2009) privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009. Publicat in Monitorul Oficial nr. 709 din 21/10/2009. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010. ( detalii )

Ordin nr. 102 din 30/09/2009 (Ordin 102/2009) pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Medico-Militar. Publicat in Monitorul Oficial nr. 675 din 08/10/2009. ( detalii )

Hotarare nr. 1203 din 07/10/2009 (Hotarare 1203/2009) pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor. Publicat in Monitorul Oficial nr. 683 din 12/10/2009. ( detalii )

Hotarare nr. 1088 din 30/09/2009 (Hotarare 1088/2009) pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008. Publicat in Monitorul Oficial nr. 669 din 07/10/2009. ( detalii )

Ordonanta de urgenta nr. 104 din 30/09/2009 (Ordonanta de urgenta 104/2009) pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Publicat in Monitorul Oficial nr. 669 din 07/10/2009. ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010. ( detalii )

Decizie nr. 10 din 04/09/2009 (Decizie 10/2009) privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din Romania de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial. Publicat in Monitorul Oficial nr. 639 din 28/09/2009. ( detalii )

Decizie nr. 11 din 04/09/2009 (Decizie 11/2009) privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale. Publicat in Monitorul Oficial nr. 639 din 28/09/2009. ( detalii )

Ordin nr. 1122 din 14/09/2009 (Ordin 1122/2009) pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere si marimea unitatii si subunitatii, precum si a indemnizatiilor pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza. Publicat in Monitorul Oficial nr. 628 din 22/09/2009. ( detalii )

 

Ordin nr. 1133 din 15/09/2009 (Ordin 1133/2009) privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009. Publicat in Monitorul Oficial nr. 628 din 22/09/2009. ( detalii )

Ordin nr. 1131 din 15/09/2009 (Ordin 1131/2009) privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009. Publicat in Monitorul Oficial nr. 628 din 22/09/2009. ( detalii )

Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. ( detalii )

Ordin nr. 1125 din 14/09/2009 (Ordin 1125/2009) privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009. Publicat in Monitorul Oficial nr. 625 din 18/09/2009. ( detalii )

Ordin nr. 1059 din 02/09/2009 (Ordin 1059/2009) pentru aprobarea ghidurilor de practica medicala. Publicat in Monitorul Oficial nr. 608 din 03/09/2009. ( detalii )

Hotarare nr. 937 din 19/08/2009 (Hotarare 937/2009) privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009. Publicat in Monitorul Oficial nr. 584 din 21/08/2009. ( detalii )

Proiect de ORDONANȚĂ pentru completarea art. 3 al Ordonanței de urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale. ( detalii )

Proiectul coeficienții de ierarhizare a funcțiilor din învățământul preuniversitar și universitar, unitățile sanitare de asistență socială și de asistență medico-socială., medicină legală, cercetare. ( detalii )

Ordin nr. 881 din 09/07/2009 (Ordin 881/2009) privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin. Publicat in Monitorul Oficial nr. 547 din 06/08/2009 ( detalii )

Norma metodologica din 09/07/2009 (Norma metodologica din 2009) pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin. Publicat in Monitorul Oficial nr. 547 din 06/08/2009 ( detalii )

Ordin nr. 729 din 17/07/2009 (Ordin 729/2009) pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte. Publicat in Monitorul Oficial nr. 545 din 05/08/2009. ( detalii )

Norma metodologica din 17/07/2009 (Norma metodologica din 2009) privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte. Publicat in Monitorul Oficial nr. 545 din 05/08/2009. ( detalii )

Ordin nr. 953 din 27/07/2009 (Ordin 953/2009) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. Publicat in Monitorul Oficial nr. 538 din 03/08/2009. ( detalii )

Ordin nr. 905 din 16/07/2009 (Ordin 905/2009) privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU). Publicat in Monitorul Oficial nr. 527 din 30/07/2009. ( detalii )

Regulament din 16/07/2009 (Regulament din 2009) de organizare si functionare al Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din UPU sau CPU. Publicat in Monitorul Oficial nr. 527 din 30/07/2009. ( detalii )

Colegiul medicilor din Romania : Decizie nr. 6 din 12/06/2009 (Decizie 6/2009) privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania. Publicat in Monitorul Oficial nr. 500 din 20/07/2009. ( detalii )

Ordin nr. 877 din 09/07/2009 (Ordin 877/2009) pentru aprobarea modelelor-cadru ale contractelor de management si a indicatorilor de performanta specifici managementului directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. Publicat in Monitorul Oficial nr. 495 din 16/07/2009. ( detalii )

Ordin nr. 846 din 06/07/2009 (Ordin 846/2009) privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009. Publicat in Monitorul Oficial nr. 492 din 15/07/2009. ( detalii )  

Hotarare nr. 731 din 24/06/2009 (Hotarare 731/2009) privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni si modificarea unor acte normative. Publicat in Monitorul Oficial nr. 488 din 14/07/2009. ( detalii )  

Proiect de ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar. ( detalii )  

Ordin nr. 809 din 25/06/2009 (Ordin 809/2009) pentru aprobarea Instructiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor Ministerului Sanatatii. ( detalii )  

Ordin nr. 698 din 04/06/2009 (Ordin 698/2009) pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ. Publicat in Monitorul Oficial nr. 453 din 01/07/2009. ( detalii )  

Metodologie din 04/06/2009 (Metodologie din 2009) transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ. Publicat in Monitorul Oficial nr. 453 din 01/07/2009. ( detalii )  

Proiect de Ordonantă de Urgentă a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii . ( detalii )  

Lege nr. 244 din 23/06/2009 (Lege 244/2009) privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta. ( detalii )  

Proiect de HOTĂRÂRE privind înfiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoetice. ( detalii )    

 

Decizie nr. 563 din 16/06/2009 (Decizie 563/2009) privind inlocuirea unor membri ai Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor. Publicat in Monitorul Oficial nr. 419 din 18/06/2009. ( detalii )

Ordin nr. 719 din 11/06/2009 (Ordin 719/2009) privind organizarea unei linii de garda in specialitatea epidemiologie la institutele de sanatate publica. Publicat in Monitorul Oficial nr. 422 din 19/06/2009. ( detalii )

Ordonanta de urgenta nr. 69 din 10/06/2009 (Ordonanta de urgenta 69/2009) pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Publicat in Monitorul Oficial nr. 419 din 18/06/2009. ( detalii )

Ordin nr. 649 din 26/05/2009 (Ordin 649/2009) privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare  continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea. Publicat in Monitorul Oficial nr. 412 din 17/06/2009. ( detalii )

Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. ( detalii )

ORDIN Nr. 665 din 3 iunie 2009 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 814/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale comisiilor de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008. ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1714/2008. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare. ( detalii )

Proiect de H O T Ă R Â R E privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1148/2008 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor. ( detalii )

Ordin nr. 563 din 24/04/2009 (Ordin 563/2009) pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale. Publicat in Monitorul Oficial nr. 346 din 25/05/2009. ( detalii )

Hotarare nr. 583 din 13/05/2009 (Hotarare 583/2009) privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Regional de Oncologie Iasi Publicat in Monitorul Oficial nr. 343 din 22/05/2009. ( detalii )

Legislatie medicala 6 5 4 3 2 1

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011