eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordinul 527 din 20 mai 2011 (Ordinul 527/2011) pentru aprobarea Normelor metodologice privind incadrarea si activitatea medicului cu competente limitate.

26.05.2011 / Monitorul Oficial

 

Publicat in Monitorul Oficial 358 din 23 mai 2011 (M. Of. 358/2011)

Vazand Referatul de aprobare al Directiei asistenta medicala nr. Cs.A.5.429 din 20 mai 2011,

avand in vedere prevederile art. 22 alin. (11) si (13) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1. -

Se aproba Normele metodologice privind incadrarea si activitatea medicului cu competente limitate, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -

Directia generala resurse umane si certificare, Directia organizare si politici salariale, Directia asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii, autoritatile administratiei publice locale si unitatile sanitare interesate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA

Norma metodologica din 20 mai 2011 (Norma metodologica din 2011)  privind ncadrarea si activitatea medicului cu competente limitate.

Art. 1. -

(1) Incepand cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, neconfirmati in rezidentiat, denumiti in continuare medici cu competente limitate, pot practica medicina in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, cu competente stabilite prin prezentele norme metodologice.

(2) Incadrarea medicilor cu competente limitate se face in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (11) si (12) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Medicii cu competente limitate pot fi incadrati in unitati sanitare publice si private, precum si in cabinetele medicilor de familie, cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata, dupa caz, in conditiile legii.

(4) Medicii cu competente limitate nu pot intra in relatie contractuala directa cu casele de asigurari de sanatate, nu pot fi incadrati in serviciile de ambulanta si nu au dreptul la cod de parafa.

Art. 2. -

(1) Posturile destinate medicilor cu competente limitate se infiinteaza si sunt prevazute separat in statul de functii al unitatii sanitare. Comitetul director al spitalului public analizeaza necesarul de astfel de posturi la nivelul unitatii si solicita aprobarea acestor posturi autoritatii care are competenta de aprobare a statului de functii pentru unitatea sanitara. Ocuparea posturilor vacante de medici cu competente limitate se face prin concurs, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind incadrarea medicilor. Medicii cu competente limitate incadrati in unitatea sanitara sunt repartizati la locurile de munca de directorul medical al unitatii, in functie de necesar.

(2) Numarul de posturi de medici cu competente limitate la nivelul unei unitati sanitare nu poate depasi 20% din numarul total de posturi de medici specialisti sau primari din statul de functii aprobat.

(3) Posturile temporar vacante de medici specialisti sau primari din unitatile sanitare publice, pentru care nu exista solicitari de inlocuire din partea unor medici specialisti sau primari din specialitatea respectiva, pot fi transformate temporar si ocupate, in conditiile legii, prin incadrare cu durata determinata de pana la 6 luni, de medici cu competente limitate. Ocuparea posturilor temporar vacante de medici cu competente limitate in unitatile sanitare publice se aproba de ordonatorul superior de credite, pe baza solicitarii motivate a unitatii sanitare.

(4) Salarizarea medicilor cu competente limitate se face la nivelul functiei de medic stagiar, in conditiile legii.

(5) Fondurile necesare salarizarii medicilor cu competente limitate se asigura de unitatea sanitara.

Art. 3. -

(1) Medicii cu competente limitate isi desfasoara activitatea conform fisei postului, sub supravegherea unui medic specialist sau primar, nominalizat de managerul unitatii sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicina de familie.

(2) Actul medical prestat de catre medicul cu competente limitate are drept scop indeplinirea unor sarcini in acordarea asistentei medicale si continuarea dezvoltarii abilitatilor profesionale si cunostintelor dobandite pe parcursul facultatii.

Art. 4. -

(1) Activitatile desfasurate de catre medicul cu competente limitate sunt urmatoarele:

a) examineaza pacientii (inregistrarea datelor personale si de contact ale pacientului, inregistrarea motivului prezentarii, inregistrarea datelor anamnestice, efectuarea examenului obiectiv pe aparate si sisteme);

b) intocmeste si completeaza foaia de observatie clinica generala la internare;

c) inregistreaza pacientii scriptic si/sau informatic si completeaza datele acestora in documentele de evidenta din cabinetele de medicina de familie;

d) informeaza pacientul cu privire la particularitatile bolii si terapia recomandata, respectand indicatiile medicului supraveghetor;

e) insoteste pacientul la investigatiile prescrise si ii ofera acestuia explicatii despre procedurile respective si necesitatea efectuarii acestora;

f) urmareste evolutia pacientilor aflati la tratament si consemneaza evolutia curenta in foaia de observatie clinica generala;

g) aduce la cunostinta medicului supraveghetor evolutia curenta a pacientilor aflati la tratament;

h) completeaza documentele de externare, recomandarile terapeutice si intocmeste documentele anexe (retete medicale, bilete de trimitere, concedii medicale) la indicatia medicului supraveghetor;

i) participa la activitatile curente de prezentare a cazurilor (rapoarte de garda, contravizite) din unitatile sanitare, cat si la vizitele la domiciliu efectuate de medicul supraveghetor;

j) aplica tratamentele aprobate de medicul supraveghetor;

k) efectueaza manevrele terapeutice in care este instruit, sub coordonarea medicului supraveghetor;

l) asista si ajuta medicul supraveghetor titular al cabinetului de medicina de familie la derularea programelor de sanatate din cadrul asistentei medicale primare, sub responsabilitatea acestuia;

m) indruma pacientii si ii prezinta pe criterii de urgenta medicului curant supraveghetor, in conformitate cu protocoalele si ghidurile aprobate;

n) prescrie investigatiile la indicatia medicului supraveghetor si inregistreaza rezultatele acestora in foaia de observatie clinica generala, respectiv in documentele de evidenta din cabinetele de medicina de familie;

o) sesizeaza cu promptitudine medicului supraveghetor situatiile de urgenta aparute in evolutia pacientilor si participa, in cadrul echipei medicale, la rezolvarea acestora;

p) participa sub supraveghere la proceduri, manopere si tehnici diagnostice si terapeutice;

q) efectueaza proceduri, manopere, tehnici diagnostice si terapeutice simple, la indicatia si sub coordonarea medicului supraveghetor;

r) participa la activitatea medicala desfasurata in unitatile de primiri urgente, sub supravegherea medicului-sef de garda;

s) discuta abordarea diagnostica si terapeutica pentru fiecare caz, intocmeste si sustine prezentari de caz;

t) participa la activitatea de garda, sub supravegherea medicului titular de garda.

 

(2) Activitatea prevazuta la alin. (1) lit. r) se realizeaza prin:

a) examinarea pacientilor, solicitarea investigatiilor paraclinice si aplicarea tratamentelor;

b) identificarea pacientilor care necesita spitalizare;

c) identificarea pacientilor care necesita consult imediat in serviciul de urgenta;

d) desfasurarea de activitati ca membru intr-o echipa de reanimare cu sarcini specifice, sub supravegherea mediculuisef de garda;

e) efectuarea de proceduri, manopere, tehnici diagnostice si terapeutice, inclusiv masuri precoce de resuscitare cardiopulmonara (BLS), conform indicatiilor medicului supraveghetor;

Art. 5. -

Activitatile prevazute la art. 3 sunt cuprinse in fisa postului medicului cu competente limitate, specifica locului de munca in care este incadrat, urmand ca aceasta sa fie adaptata in conformitate cu evolutia profesionala si abilitatile dobandite de acesta.

Art. 6. -

(1) Medicul cu competente limitate indeplineste cu promptitudine indicatiile medicului supraveghetor si colaboreaza cu asistentul medical in vederea asigurarii in mod optim a ingrijirilor acordate pacientilor.

(2) Medicul cu competente limitate respecta normele eticii si deontologiei medicale fata de pacienti si membrii echipei medicale.

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011