eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 5² din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local.

23.05.2011 / Ministerul Sanatatii

 

Având în vedere faptul că se impune crearea cadrului legal pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare a sistemului de îngrijiri de sănătate, în vederea gestionării eficiente a resurselor umane și financiare din domeniul sănătății publice, și pentru a surprinde îndeaproape și cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populației din comunități,

ținând cont de constrângerile bugetare și necesitatea încadrării în fondurile alocate pentru finanțarea serviciilor medicale furnizate la nivelul unităților sanitare cu paturi, astfel încât să nu fie afectată calitatea serviciilor medicale, fapt ce ar pune în pericol viața bolnavilor, se impune reorganizarea, în regim de urgență, a asistenței medicale spitalicești pentru a asigura acordarea asistenței medicale în condiții de siguranță și securitate pentru pacient.

ținând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților din domeniul sanitar și la imposibilitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a acestora,

amânarea adoptării acestor măsuri imediate ar avea consecințe negative în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale, prin lipsa asistenței medicale în unele unități administrativ-teritoriale,

  Constatându-se că neaplicarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență ar avea consecințe grave asupra îndeplinirii obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin existența serviciilor de sănătate cât mai aproape de cetățeni,  

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

            În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 ART. I

Articolului 5² din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.

(1) În localitățile în care nu există unități sanitare publice cu paturi, se pot înființa, în condițiile legii, la propunerea consiliilor județene sau consiliilor locale, centre de sănătate multifuncționale, ca unități fără personalitate juridică, în structura spitalelor județene sau municipale.

(2) Centrele de sănătate multifuncționale prevăzute la alin. (1) se pot înființa prin desființarea, în condițiile legii, a unităților sanitare publice cu paturi existente, în fostele locații ale acestora sau în alte locații.

(3) Centrele de sănătate multifuncționale pot avea în structură:

a) cabinete de specialitate;

b) între 5 și 20 de paturi de spitalizare de zi;

c)  compartiment de primire a urgențelor;

d) laborator de analize medicale și/sau laborator de radiologie și imagistică medicală.

(4) Finanțarea centrelor de sănătate multifuncțională se face în conformitate cu dispozițiile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Organizarea și funcționarea centrelor de sănătate multifuncționale se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătății. “

ART. II

În termen de 7 de zile de la data intrării în vigoare a pezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății va aproba normele privind organizarea și funcționarea centrelor de sănătate multifuncționale.

PRIM  MINISTRU

EMIL BOC

Contact: Albu Constantin, 021.3072.577
Afisat de la 20-05-2011 pana la 20-06-2011
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011