eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Legislatie medicala :

 

Proiect de HOTĂRÂRE nr…pentru aprobarea organizarii, finantarii, derularii, monitorizarii si evaluarii Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara ( detalii )

Proiect de Ordin privind stabilirea onorariilor pentru serviciile prestate de catre expertii medicali . ( detalii )

Proiect de O R D I N privind aprobarea normativelor de personal pe tipuri de unități sanitare, categorii de personal și tipuri de activități medicale . ( detalii )

Proiect de Ordin pentru numirea membrilor Comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu ( detalii )

Proiect de O R D I N pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de  secție, șef de laborator sau sef  de serviciu in unitatile sanitare publice ( detalii )

ORDIN Privind Arondarea județelor la centrele regionale luând în considerare regiunile de dezvoltare socio-economică din care fac parte, precum și distanțele aeriene și terestre între un spital județean și un anumit centru regional ( continuare )

LEGE   Nr. 195 din 22 mai 2006 Legea-cadru a descentralizării ( continuare )  

ORDIN privind clasificarea spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii Publice ( continuare )

Ordinul Nr. 1061/31.08.2006 Ministerul Sanatatii Publice , Ordinul Nr. 425/04.09.2006 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate : ORDIN privind aprobarea organizarii si desfasurarii programului national de diabet zaharat ( continuare )

Proiect de Ordin pentru aprobarea Listei naționale a experților medicali ( continuare )

Proiect de ORDIN privind conditiile de infiintare , organizare si functionare a sectiei private in cadrul unui spital public ( continuare )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea metodologiei in baza careia se realizeaza colaborarea dintre spitale si institutiile de invatamant superior medical , respectiv unitatile de invatamant medical ( continuare )

ORDIN Nr. 346 din 8 august 2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate ( continuare )

Hotarare Nr. 972 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate , Emitent: Guvernul Romaniei, Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 680 din 8 august 2006 ( detalii )

ORDIN nr. 466 / 2006 pentru constituirea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si aprobarea componentei nominale a acestora ( detalii )

 

Ordinul Nr. 411 / 14.04.2006 al MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII si Ordinul  Nr. 158 / 11.04.2006 al CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE : O R D I N privind aprobarea Criteriilor de selecție a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, precum și a Metodologiei de evaluare a acestora ( detalii )

Ordinul Nr. 412/14.04.2006 al MINISTERULUI SANATATII si Ordinul NR. 159/11.04.2006 al CASEI NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE : ORDIN privind aprobarea Criteriilor de selecție a furnizorilor de investigații medicale paraclinice - radiologie și imagistică medicală, precum si a Metodologiei de evaluare a acestora ( detalii )

Ordin nr. 88/2006 din 07/02/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 17/02/2006 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 424/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind selecția pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate înrudită, în regim cu taxă ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL 1 Sănătatea publică ( detalii )   

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL II Programele naționale de sănătate ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL III Asistența medicală primară ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL V ASISTENȚA MEDICALĂ COMUNITARĂ ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL VI Efectuarea prelevării și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL VII Spitalele( Legea Spitalelor ) ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL VIII Asigurările sociale de sănătate ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL X ASIGURARILE VOLUNTARE DE SANATATE ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL XI FINANȚAREA UNOR CHELTUIELI DE SĂNĂTATE  ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL XII Exercitarea profesiei de medic. Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL XIII Exercitarea profesiei de medic dentist dentist. Organizarea și funcționarea Colegiului Medic dentiștilor Dentiști din România ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL XV Răspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice ( detalii )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII : TITLUL XVI Înființarea, organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar ( detalii )

ORDIN nr 31/12.01.2006 pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a cazurilor de gripă aviară la om ( detalii )

Criteriile de evaluare pentru conferirea titlului de profesor universitar, conferentiar universitar, cercetator stiintific gradul I si II ( detalii )

ORDIN nr. 1100/14.10.2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite ( detalii )

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în fondul destinat eliberării medicamentelor fără contribuție personală pentru următoarele boli cronice: stări posttransplant, hepatită virală cronică, poliartrită reumatoidă, boli psihice ( detalii )

ORDONANTA DE URGENTA Nr 110 / 22.07.2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical ( detalii )

ORDONANȚĂ DE URGENTA /14.07.2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate ( detalii )

Lege nr. 221 / 11.07.2005 pentru modificarea si completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România ( detalii )

ORDIN nr. 697/ 30.06.2005 privind modificarea și completarea ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate  ( detalii )

Ordin Nr. 534 din 20 mai 2005 privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant , Emitent: Ministerul Sanatatii , Publicat in: Monitorul Oficial  459 din 31 mai 2005 ( detalii )

Ordin nr. 418 din 20.04.2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 09/06/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora ( detalii )

ORDIN nr. 424/20 aprilie 2005 : Pentru aprobarea regulamentului privind selecția pentru înscrierea la programul de pregătire in cea de a doua specialitate înrudita, in regim cu taxa ( detalii )

ORDIN nr. 349 / 11 aprilie 2005 : Norme privind structura funcțională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare ( detalii )

CODUL de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România ,  25 martie 2005 ( detalii )

ORDIN nr. 183 / 10 martie 2005 : Regulament de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Transplant ( detalii )

Regulament privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar ( detalii )

REGULAMENTUL INTERN AL SPITALELOR aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr.950/26.07.2004 ( detalii )

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2003 privind înfiintarea, organizarea și funcționare a cabinetelor medicale ( detalii )

Legislatie medicala 4 3 2 1

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011