eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului pilot de stimulare financiară a personalului din unitățile sanitare publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

15.04.2011 / Ministeru Sanatatii

    

  Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a sistemului de sănătate, prin stabilirea unor resurse financiare suplimentare, adaptate noilor situații socio-economice, pentru personalul de specialitate medico-sanitar din cadrul unităților sanitare din rețeaua autoritățile administrației publice locale,  

ținând cont de faptul că se impune crearea cadrului legal pentru acordarea unor venituri suplimentare personalului de specialitate medico-sanitar, pentru a evida exodul acestora în afara țării, prin stimularea financiară,       

  constatându-se că neaplicarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență ar avea consecințe grave asupra îndeplinirii obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin existența specialiștilor în domeniul sanitar, care să certifice calitatea serviciilor de sănătate, precum și a faptului că spitalele funcționează la standarde naționale și europene

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

            în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 ART. 1

(1) Se aprobă Programul pilot de stimulare financiară a personalului din unitățile sanitare publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, prin care autoritățile administrației publice locale pot acorda, din bugetele locale, venituri suplimentare în bani, lunar sau trimestrial, personalului de specialitate medico-sanitar din unități sanitare publice.

(2) Veniturile suplimentare in bani, prevazute la alin.(1) sunt supuse legislație fiscale privind veniturile salariale.

 

ART. 2

Veniturile suplimentare în bani prevăzute la art. 1 pot fi  acordate în baza următoarelor criterii de performanță:

a)      comportamentul personalului medico-sanitar fata de pacienti prin chestionarea acestora;

b)      existența unei relații informationale corecte și transparente între personalul medico-sanitar și pacienti;

c)      timpul de asteptare a pacientilor programati la ambulatoriile de specialitate;

d)     numarul de solicitari ale pacientilor pentru un anumit medic in raport cu media solicitarilor pe medici din ambulatoriu si spital;

e)       rezultatele obtinute de medic la cresterea  raportului bolnavi tratați ambulator și în regim de spitalizare, comparativ cu  bolnavi internati in regim de spitalizare continua;

f)       introducerea și folosirea în practica medicala uzuală a metodelor minim agresive  și mai puțin costisitoare;

g)      eficacitatea și cost-eficiența tratamentelor aplicate;

h)      numarul procedurilor și tratamentelor medicale noi  invatate și aplicate in activitatea spitaliceasca;

i)        rata reinternarilor in primele 72 de ore de la aplicarea unui tratament în spitalizare de zi sau spitalizare continua;

j)        aportul adus în educarea și formarea personalului medico-sanitar tânăr sau nou venit în spital, cu scopul cresterii calitații actului medical;

k)      alte criterii stabilite de autoritățile administrației publice locale.

ART. 3

(1) Modalitatea de constituire și utilizare a fondului pentru stimularea financiară a personalului de specialitate medico-sanitar  din unitățile sanitare publice se aprobă prin act administrativ al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean, după caz.

(2)  Autoritățile administrației publice locale au obligatia de a raporta lunar, Ministerului Sanatatii, situatia derularii prezentului program.

 

ART. 4

(1) Pentru acordarea veniturilor suplimentare in bani prevăzute la art. 1 se organizează o fază-pilot în vederea testării și evaluării impactului soluțiilor propuse, pentru autoritățile administrației publice locale din județele Bihor, Brăila, Hunedoara  și Satu Mare, prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență.

(2)  Autoritățile administrației publice locale au obligatia ca în termen de 15  zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență să organizeze demararea fazei pilot.

(3)  Perioada desfășurării fazei-pilot prevăzută  la alin. (1) este pana la 31 decembrie 2011.

(4) După finalizarea fazei-pilot, Ministerul Sănătății, după consultarea autorităților administrației publice locale din județele Bihor, Brăila, Hunedoara și Satu Mare poate propune Guvernului aprobarea prin hotărâre a menținerii posibilității acordării veniturilor suplimentare in bani personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare publice care au desfășurat faza pilot si, după caz, extinderea acestuia si la alte autorități ale  administrației publice locale .

PRIM  MINISTRU

EMIL BOC

ANEXA

LISTA autorităților administrației publice locale din județele Bihor, Brăila, Hunedoara  și Satu Mare în care  se organizează  Programului pilot de stimulare financiară a personalului din unitățile sanitare publice din rețeaua autorităților administrației publice locale

  1. Consiliul Local al Municipiului Oradea- Jud. Bihor

  2. Consiliul Județean Brăila

  3. Consiliul Local al Municipiului Lupeni- Jud.  Hunedoara

  4. Consiliul Județean Satu Mare

Afisat de la 14-04-2011 pana la 15-05-2011
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011