eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordinul 272 din 29 martie 2011 (Ordinul 272/2011) pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 232/2011 pentru aprobarea conditiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unitatilor sanitare propuse a fi reorganizate in camine pentru persoane varstnice, care nu a fost preluat de acestea, in alte unitati sanitare.

01.04.2011 / Monitorul Oficial

 

Publicat in Monitorul Oficial 220 din 30 martie 2011 (M. Of. 220/2011)

Avand in vedere:

   -
art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice";

   -
Referatul de aprobare al Directiei organizare si politici salariale nr. Cs.A. 3.505/2011,

in baza prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

   Art. I.

Ordinul ministrului sanatatii nr. 232/2011 pentru aprobarea conditiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unitatilor sanitare propuse a fi reorganizate in camine pentru persoane varstnice, care nu a fost preluat de acestea, in alte unitati sanitare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 in 22 martie 2011, se completeaza dupa cum urmeaza:

Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:

"Art. 21. -

(1) Managerul unitatii sanitare propuse a fi reorganizata in camin pentru persoane varstnice are obligatia de a depune la directia de sanatate publica teritoriala tabelul nominal cu personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unitatii sanitare, insotit de optiunea personala de redistribuire si de fisa de evaluare individuala si in situatia in care autoritatea administratiei publice locale refuza acordarea avizului prevazut la art. 2 alin. (1).  

(2) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar poate depune optiunea personala de redistribuire si la directia de sanatate publica, insotita de fisa individuala de evaluare sau, dupa caz, de actele doveditoare necesare in vederea completarii acesteia, in situatia in care managerul unitatii sanitare propuse a fi reorganizata in camin pentru persoane varstnice refuza sa depuna la directia de sanatate publica teritoriala tabelul nominal al personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar insotit de documentele prevazute la art. 2 alin. (1).  

(3) Fisa de evaluare individuala se completeaza de directia de sanatate publica pe a carei raza teritoriala se afla unitatea sanitara propusa a fi reorganizata in camin pentru persoane varstnice, pe baza actelor doveditoare depuse in conditiile alin. (2), in situatia in care managerul unitatii sanitare propuse a fi reorganizata refuza completarea acesteia, iar un exemplar se inmaneaza persoanei respective.

(4) Fisa de evaluare individuala intocmita de directia de sanatate publica teritoriala, pentru situatiile de exceptie prevazute la alin. (3), se depune si va fi utilizata, dupa caz, si in vederea realizarii clasificarii prevazute la art. 5 alin. (2) si art. 6 alin. (2)."

   Art. II.
-
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011