eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Decizia 2 din 25 februarie 2011 (Decizia 2/2011) privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania.

17.03.2011 / Monitorul Oficial

 

Publicat in Monitorul Oficial 184 din 16 martie 2011 (M. Of. 184/2011)

   In temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 40 alin. (3) din Statutul Colegiului Medicilor din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale a Colegiului Medicilor din Romania nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicala ale Colegiului Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,

   Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania d e c i d e:

   Art. 1. -

    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

   Art. 2. -

    Membrii comisiilor consultative ale Colegiului Medicilor din Romania, precum si ai comisiilor de lucru si departamentelor Colegiului Medicilor din Romania vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

   Art. 3. -

    La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 6/2010 privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 3 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Art. 4. -

    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  

   ANEXA 

   REGULAMENT de organizare si functionare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania

   CAPITOLUL I
 Dispozitii generale

   Art. 1. -

    Comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania functioneaza in regim permanent drept comisii de consultanta specifica de specialitate, coordonate de Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania.

   Art. 2. -

    Comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania isi indeplinesc functia de consultanta la solicitarea comisiilor si/sau a departamentelor de lucru (executive) ale Colegiului Medicilor din Romania si au atributiile precizate in prezentul regulament.

   Art. 3. -

    Membrii comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania se supun prevederilor referitoare la confidentialitate si conflictul de interese prevazute in prezentul regulament.

   Art. 4. -

    La nivelul Colegiului Medicilor din Romania functioneaza urmatoarele comisii de specialitate:

   1. Comisia de alergologie si imunologie

   2. Comisia de anatomie patologica

   3. Comisia de anestezie si terapie intensiva

   4. Comisia de bioetica

   5. Comisia de boli infectioase

   6. Comisia de cardiologie

   7. Comisia de chirurgie cardiovasculara

   8. Comisia de chirurgie generala

   9. Comisia de chirurgie infantila

   10. Comisia de chirurgie plastica si microchirurgie

   11. Comisia de chirurgie toracica

   12. Comisia de dermatovenerologie

   13. Comisia de diabet si boli metabolice

   14. Comisia de endocrinologie

   15. Comisia de farmacologie clinica si toxicologie

   16. Comisia de gastroenterologie

   17. Comisia de genetica medicala

   18. Comisia de geriatrie si gerontologie

   19. Comisia de hematologie si transfuzii

   20. Comisia de medicina de familie

   21. Comisia de medicina de laborator

   22. Comisia de medicina de urgenta

   23. Comisia de medicina interna

   24. Comisia de medicina legala

   25. Comisia de medicina muncii

   26. Comisia de medicina sportiva

   27. Comisia de nefrologie

   28. Comisia de neurochirurgie

   29. Comisia de neurologie

   30. Comisia de obstetrica-ginecologie

   31. Comisia de oftalmologie

   32. Comisia de oncologie

   33. Comisia de ortopedie si traumatologie

   34. Comisia de otorinolaringologie

   35. Comisia de pediatrie

   36. Comisia de pneumologie

   37. Comisia de psihiatrie, psihologie

   38. Comisia de radiologie, imagistica medicala

   39. Comisia de recuperare, medicina fizica si balneologie

   40. Comisia de reumatologie

   41. Comisia de sanatate publica

   42. Comisia de urologie

   Art. 5. -

    Componenta comisiilor de specialitate este aprobata de Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania, la propunerea Biroului executiv.

   Art. 6. -

    Problematica supusa analizei comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, precum si rezolutiile finale ale spetelor de la acest nivel nu sunt publice.

   Art. 7. -

    Comisiile de specialitate au urmatoarea componenta: presedinte, vicepresedinte, 3 pana la 20 de membri, secretar.

   Art. 8. -

   (1) Legatura Colegiului Medicilor din Romania cu comisiile de specialitate se face prin presedintii comisiilor.

   (2) Opiniile exprimate in scris si semnate de catre presedintii comisiilor sunt considerate punct de vedere colectiv. In situatii deosebite, presedintele poate delega competenta sa vicepresedintelui comisiei.

   Art. 9. -

    Pentru indeplinirea atributiilor, comisiile de specialitate obtin consensul prin consultare verbala, prin e-mail sau dezbatere directa in sedinte de lucru ordinare convocate de presedintele comisiei ori in sedinte extraordinare solicitate de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania.

   Art. 10. -

    In cazul participarii la sedintele convocate de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania, cheltuielile de deplasare sunt suportate de Colegiul Medicilor din Romania.

   

CAPITOLUL II
 Atributii

   Art. 11. -

    Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii:

   a) formuleaza opinii in legatura cu documentatia trimisa de comisiile de lucru ale Colegiului Medicilor din Romania referitoare la avizarea unor acte cu continut profesional-stiintific din domeniul lor de specialitate;

   b) formuleaza opinii profesionale necesare finalizarii cercetarii disciplinare ce se desfasoara la nivelul Comisiei de jurisdictie a Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania si al Comisiei superioare de disciplina;

   c) formuleaza opinii referitoare la realizarea obiectivelor de dezvoltare profesionala ale medicilor, prin programe de educatie medicala continua, specializare, studii complementare, in scopul mentinerii si imbunatatirii standardelor de calitate ale actului profesional, acces neingradit si echitabil la titlurile si gradele specifice profesiei, inclusiv analize de portofoliu de formare profesionala in vederea recunoasterii sau echivalarii calificarilor efectuate in strainatate;

   d) efectueaza, la cererea Colegiului Medicilor din Romania, analize sau formuleaza propuneri pentru imbunatatirea legislatiei in domeniul sanitar, avand drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare si asigurare a calitatii ingrijirilor medicale, cum ar fi: acreditare, standardizare, certificate de calitate, protocoale de practica profesionala, dotare minima etc.;

   e) elaboreaza, analizeaza si evalueaza ghiduri si protocoale de practica medicala in scopul adoptarii lor;

   f) propun sau analizeaza propuneri privitoare la numarul de locuri si/sau de posturi necesar, anual, pentru a fi scos la concursul national de rezidentiat;

   g) emit opinii competente profesional in domeniul lor de specialitate in ceea ce priveste curriculumurile, tematicile, bibliografia aferente programelor de specializare prin rezidentiat, de pregatire pentru obtinerea atestatelor de studii complementare, precum si pentru examenul de specialitate, grad profesional, obtinere de atestate, ocupare post, sefie de sectie etc.;

   h) avizeaza solicitarile si criteriile de schimbare a specialitatii in cadrul rezidentiatului, precum si pentru obtinerea celei de a doua specialitati;

   i) indeplinesc si alte sarcini de consultanta profesionala atribuite de Colegiul Medicilor din Romania, in baza Statutului Colegiului Medicilor din Romania si altor reglementari nationale si europene.

   Art. 12. -

    La solicitarea Colegiului Medicilor din Romania, comisiile de specialitate pot fi consultate si in urmatoarele domenii:

   a) elaborarea listelor minimale care contin medicamentele specifice activitatii medicale pe tipuri de spitale;

   b) elaborarea pachetului de servicii medicale de baza pe fiecare nivel al sistemului de asistenta medicala;

   c) aprobarea continutului materialelor de informare si promovare.

   Art. 13. -

    Membrii comisiilor de specialitate au urmatoarele obligatii:

   a) sa participe la sedintele convocate;

   b) sa participe la indeplinirea atributiilor specifice fiecarei comisii;

   c) sa argumenteze propunerile si recomandarile facute;

   d) sa pastreze confidentialitatea celor dezbatute;

   e) sa se abtina de la deliberare si votare cand au un interes personal si sa instiinteze comisia despre aceasta;

   f) sa raspunda in scris la solicitarile Biroului executiv si/sau ale departamentelor de specialitate, in termenul precizat de Colegiul Medicilor din Romania sau in maximum 15 zile. In caz de nerespectare a acestor termene, Biroul executiv isi rezerva dreptul de a propune Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania schimbarea componentei comisiei respective.

   g) sa ofere rezultatul deliberarii numai Biroului executiv sau departamentelor Colegiului Medicilor din Romania de la care au primit solicitarea, si nu direct solicitantilor.

   Art. 14. -

    Comisiile de specialitate pot solicita materiale documentare si date in legatura cu problemele in lucru de la departamentul care a formulat solicitarea.

   Art. 15. -

    Realizarea atributiilor prevazute la art. 11 lit. b) se va face dupa urmatoarea procedura:

   -Solicitarea Comisiei de jurisdictie sau a Comisiei superioare de disciplina catre comisia de specialitate se va face in scris, prin corespondenta cu confirmare de primire, mentionandu-se clar aspectele asupra carora se solicita opinia medicala de specialitate.

   -Solicitarea va fi insotita de copia dosarului disciplinar, care va fi numerotat si sigilat.

   -Medicul care va formula punctul de vedere va fi ales dintre membrii comisiei de specialitate de catre presedintele respectivei comisii, astfel incat se va realiza o repartitie egala a cazurilor intre membrii comisiei.

   -Medicul solicitat va formula opinia medicala de specialitate in termen de 15 zile.

   -In situatia in care medicul respectiv se afla in imposibilitate de a formula raspunsul solicitat, va informa presedintele comisiei de specialitate despre aceasta, facand dovada in acest sens, caz in care este nominalizata alta persoana sa efectueze lucrarea.

   -In situatia in care Comisia de jurisdictie/Comisia superioara de disciplina nu va primi lucrarea in termenul prevazut la lit. d), va reveni cu adresa in acest sens.

   -Daca lucrarea nu va fi efectuata si nu exista niciun motiv adus la cunostinta presedintelui comisiei de specialitate de catre membrul caruia i s-a repartizat cazul, Comisia de jurisdictie/Comisia superioara de disciplina va sesiza Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania, care va solicita biroului executiv al colegiului teritorial al carui membru este medicul sa se autosesizeze pentru atragerea raspunderii disciplinare a acestuia.

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011