eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordinul 94 din 10 februarie 2011 (Ordinul 94/2011) pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor.

 

Publicat in Monitorul Oficial 120 din 17 februarie 2011 (M. Of. 120/2011)

   Vazand Referatul de aprobare al Cabinetului subsecretarului de stat nr. Cs.A. 1.277 din 10 februarie 2011,

   in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 in 25 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

   -Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:

   "Art. 41. - (1) Medicii de medicina generala sau medicina de familie, incadrati, potrivit prevederilor legale in vigoare, cu contract individual de munca pe perioada determinata, care au obtinut sau sunt in curs de obtinere a competentei/atestatului in medicina de urgenta, la expirarea termenului prevazut de lege, pot fi mentinuti in activitate in baza unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata conform prevederilor legale aplicabile in vigoare.

   (2) Incadrarea medicilor de medicina generala sau medicina de familie potrivit prevederilor alin. (1) se face in limita unei cote de 15% din numarul posturilor de medici determinat potrivit normativului pentru structurile UPU la nivelul unitatilor sanitare."

   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
 

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011