eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Decizia 4 din 12 martie 2010 (Decizia 4/2010) pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale

 

Publicat in Monitorul Oficial 227 din 12 aprilie 2010 (M. Of. 227/2010)

   In temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

   Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania d e c i d e:

   Art. I. - Articolul 2 din Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 in 28 septembrie 2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 2. - Prin exceptie de la conditiile prevazute la art. 1, pot fi infiintate puncte secundare de lucru numai daca in zona unde se doreste infiintarea punctului secundar de lucru este o solicitare majora de servicii medicale, iar daca se solicita un punct secundar de lucru pentru un cabinet de medicina de familie, in localitatea respectiva nu exista cabinete medicale cu mai putin de 2.000 de asigurati inscrisi pe lista medicului respectiv, precum si in cadrul comunitatilor de rromi cu mai mult de 1.000 de persoane."

   Art. II. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,

Vasile Astarastoae

 


LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor laZiar.ro : Ziare si reviste la-Televizor.ro : Televiziuni la-Facultate.ro : Universitati si Facultati

©2010