eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Decizie nr. 10 din 04/09/2009 (Decizie 10/2009) privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din Romania de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial. Publicat in Monitorul Oficial nr. 639 din 28/09/2009.

 

   In temeiul art. 404 si al art. 406 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania decide:

Art. 1. - Membrii Colegiului Medicilor din Romania luati in evidenta unui colegiu teritorial se pot transfera in cadrul altui colegiu teritorial in situatiile prevazute de legislatia in vigoare si vor fi luati in evidenta acestuia din urma in baza urmatoarelor documente:

   1. nota de transfer;

   2. copie de pe documentele-suport pentru calitatea de medic (diploma de medic) si pregatirea profesionala (rezident, specialist, primar);

   3. copie de pe actul de identitate cu noul domiciliu si, dupa caz, certificat de casatorie sau divort (numai la schimbarea numelui si/sau a starii civile);

   4. adeverinta de incadrare de la noul loc de munca sau de exercitare a profesiei. Pentru perioadele de intrerupere a activitatii medicale poate fi solicitata copie de pe cartea de munca;

   5. copie de pe decizia de pensionare (daca este cazul).

   Art. 2. -

(1) Nota de transfer este prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta decizie, si se elibereaza de catre colegiul unde este inregistrat medicul, in baza unei cereri, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta decizie.

   (2) Inaintea eliberarii notei de transfer, medicul solicitant are obligatia de a achita la zi cotizatia datorata catre colegiul de unde doreste sa plece.

   (3) Cotizatia platita in avans se va vira catre colegiul unde urmeaza sa se transfere medicul, facandu-se mentiune in nota de transfer.

   Art. 3. -

(1) Nota de transfer va fi inmanata, sub semnatura, solicitantului si poate fi insotita, la cererea medicului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordarii certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

   (2) In registrul de evidenta al medicilor se va mentiona colegiul la care s-a transferat medicul.

   Art. 4. - Daca la nivelul colegiului de unde se transfera medicul s-a inregistrat o sesizare impotriva sa ori a fost declansata ancheta disciplinara, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se va transmite colegiului la care medicul se transfera.

   Art. 5. -

(1) La luarea in evidenta a medicului de catre noul colegiu teritorial se va emite un nou certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, cu un cod corespunzator, si se va retine cel anterior.

   (2) Colegiul teritorial care a luat in evidenta medicul transferat va comunica Colegiului Medicilor din Romania noul cod alocat medicului, data luarii in evidenta si care au fost sumele virate catre vechiul colegiu ca fiind cotizatie platita in avans.

   Art. 6. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


   Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
Vasile Astarastoae

Bucuresti, 4 septembrie 2009.

   Nr. 10.

 

ANEXA  Nr. 1

Antet colegiu teritorial

Nota de transfer nr. ..../...............1

+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                  Dl/Dna dr. ....................................                  |
+---+------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|1. | Domiciliul                            |                          |
+---+------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|2. | Data luarii in evidenta: an/luna/zi               |                          |
+---+------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|3. | Datele de identificare ale certificatului de membru       |                          |
|  | (serie/nr./data eliberarii)                   |                          |
+---+------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|4. | Data si locul depunerii juramantului               |                          |
+---+------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|5. | Abateri de la deontologie (de la data inscrierii pana in prezent)|A avut/nu a avut (In eventualitatea unui      |
|  |                                 |raspuns pozitiv, se precizeaza in ce a constat   |
|  |                                 |abaterea, ce sanctiune s-a aplicat si la ce data.) |
|  |                                 +---------------------------------------------------+
|  |                                 |Se transfera Dosarul disciplinar nr. ..../.........|
+---+------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|6. | Cotizatia de membru al Colegiului Medicilor din Romania     |A achitat cotizatia de membru al Colegiului    |
|  |                                 |Medicilor din Romania pana la data de ....... -  |
|  |                                 |respectiv suma de ............... .        |
|  |                                 +---------------------------------------------------+
|  |                                 |Sume transferate .....................       |
+---+------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|7. | Functii ocupate in colegiu                    |Se vor arata functia si perioada.         |
+---+------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|8. | Alte mentiuni (acte eliberate odata cu nota de transfer etc.)  |                          |
+---+------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+

                            Presedinte,

   ___________

   1Se vor numerota in ordinea rezultata din numarul de note de transfer  eliberate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ANEXA
  Nr. 2

Domnule Presedinte,


   Subsemnatul, dr. ............................................., cu domiciliul in ..........................................., membru al Colegiului Medicilor din Romania din ......................., posesor al Certificatului de membru cu nr. ............. din ....................., va rog sa-mi aprobati transferul la Colegiului Medicilor ........................ .

   Motivul transferului il constituie ............................................ .

   Precizez ca pana la aceasta data mi-am exercitat profesia in cadrul ............................... .

   Va rog ca odata cu nota de transfer sa-mi fie remise copii ale urmatoarelor acte din dosarul meu profesional:

   
    Data
....................
                                       Semnatura
                                     ....................

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009