eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 1122 din 14/09/2009 (Ordin 1122/2009) pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere si marimea unitatii si subunitatii, precum si a indemnizatiilor pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza. Publicat in Monitorul Oficial nr. 628 din 22/09/2009.

 

   Vazand Referatul de aprobare al Directiei planificarea sistemului sanitar si politici salariale nr. I.B. 8.769 din 9 septembrie 2009, avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 731/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni si modificarea unor acte normative, in temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere si marimea unitatii si subunitatii, precum si a indemnizatiilor pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 26 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
   -La anexa nr. 4 "Unitati nominalizate pentru care categoria se stabileste in functie de complexitatea si specificul activitatii medicale", categoria I se completeaza cu urmatoarea unitate:
   "- Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni".
   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul sanatatii,
Ion Bazac

   Bucuresti, 14 septembrie 2009.
   Nr. 1.122.

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009