eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 1133 din 15/09/2009 (Ordin 1133/2009) privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009. Publicat in Monitorul Oficial nr. 628 din 22/09/2009.

 

Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale pentru politici de sanatate si resurse umane nr. I.B./8.938/2009,

   in temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului si ale Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii emite prezentul ordin.


   Art. 1. -
(1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009, se stabileste la suma de 300 lei/participant.
   (2) Taxa se va plati in contul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti nr. RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria Sector 2 Bucuresti, CUI 16142125.
   Art. 2. - Sumele incasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal si materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat. Sumele ramase disponibile se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
   Art. 3. - Directia generala pentru politici de sanatate si resurse umane si Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul sanatatii,
Ion Bazac

   Bucuresti, 15 septembrie 2009.
   Nr. 1.133.

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009