eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 1125 din 14/09/2009 (Ordin 1125/2009) privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009. Publicat in Monitorul Oficial nr. 625 din 18/09/2009.

 

   Nr. 1.125/841
   Ministerul Sanatatii
   Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 8.873 din 10 septembrie 2009 al Ministerului Sanatatii si nr. 4.603 din 9 septembrie 2009 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
   in temeiul prevederilor:
   -Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
   -Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
   -Hotararii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
   -Hotararii Guvernului nr. 731/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni si modificarea unor acte normative;
   -Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

   Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 si 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. In tabelul din anexa nr. 17a) "Indicele de complexitate a cazurilor si tarifele pe caz ponderat", pozitiile 35, 47, 49 si 177 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
|  |  |                           |     Tarif pe |
|Nr. |Cod |          Denumire spital          | ICM    caz  |
|crt.|CNAS|                           |2008 *  ponderat |
|  |  |                           |    2009 (lei)|
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
| 1 | 2 |             3              | 4     5   |
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
.....................................................................................
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
|"35 |B_18|     INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCURESTI     |0,9053   2108  |
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
.....................................................................................
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
|47 |B_33|   SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI    |0,9882   1793  |
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
.....................................................................................
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
|49 |B_35|SPITALUL CLINIC DE URGENTA «BAGDASAR-ARSENI» BUCURESTI|1,6107   1656  |
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
.....................................................................................
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
|177 |IS_ |   SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE    |0,6113   1222" |
|  |09 |         «ELENA DOAMNA» IASI         |         |
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
   2. In tabelul din anexa nr. 17a) "Indicele de complexitate a cazurilor si tarifele pe caz ponderat", dupa pozitia 35 se introduce o noua pozitie, pozitia 35 bis, cu urmatorul cuprins:
   
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
|"35 |B_18| INSTITUTUL CLINIC DE BOLI DIGESTIVE SI TRANSPLANT  |1,0341   2108" |
|bis |  |          HEPATIC FUNDENI          |         |
+----+----+------------------------------------------------------+------------------+
   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   
Ministrul sanatatii,            Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
   Ion Bazac                         Irinel Popescu
 

   Bucuresti, 2 septembrie 2009.

   Nr. 1.059.

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009