eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 729 din 17/07/2009 (Ordin 729/2009) pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte. Publicat in Monitorul Oficial nr. 545 din 05/08/2009

 

Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei juridic, contencios si acorduri internationale nr. JA/1.769/2009 si Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 324.746/2009,

   in temeiul dispozitiilor art. 236 alin. (3), ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

   presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Normele metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 16 aprilie 2007, precum si orice alte dispozitii contrare.

   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

   p. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Cristian Celea

   Bucuresti, 17 iulie 2009.

   Nr. 729.

 

   ANEXA

NORME METODOLOGICE privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009