eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 881 din 09/07/2009 (Ordin 881/2009) privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin. Publicat in Monitorul Oficial nr. 547 din 06/08/2009

 

Nr. 881/706

   Ministerul Sanatatii

   Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

   Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe nr. I.B. 6.868 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. D.G. 658 din 9 iulie 2009,

   avand in vedere prevederile:

   -Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

   -art. 7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

   -art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

   -art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, precum si furnizorii de servicii medicale si alte institutii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
Ministrul sanatatii,        Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
   Ion Bazac                     Irinel Popescu
 

   ANEXA

NORME METODOLOGICE pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009