eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de ORDIN privind înființarea Registrului Național de Transplant și  desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor în cadrul Registrului Național de Transplant precum  și  stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane în vederea atribuirii Codului Unic de Inregistrare la Agenția Națională de Transplant.  

09.03.2009 / Ministerul Sanatatii

 

Ministrul sănătății

Având în vedere:  

    - prevederile art. 146 din titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

     - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare;

     - în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1718 din data de  30 decembrie 2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare;

    -  vazând Referatul de aprobare al Direcției Generale de Sănătate Publică, Asistență Medicală si Programe  și al Agenției Naționale de Transplant nr. ……. din data de ……,

    emite următorul

 

ORDIN

 Art.1.   (1)  Se inființează Registrul Național de Transplant, denumit in continuare RNT;

              (2) RNT asigură monitorizarea continuă a activității de transplant conform procedurilor stabilite de Agenția Națională de Transplant;

 Art.2.  Se aprobă lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unițătilor sanitare acreditate pentru efectuarea  de transplant de organe, prevazută in anexa 1 care face parte integrantă din  prezentul ordin.          Art.3.   Orice persoană, pentru a putea beneficia de un transplant  este obligatoriu să fie înscrisă în Registrul Național de Transplant.  

 Art.4. (1)  Înscrierea în cadrul Registrului Național de Transplant are drept consecință atribuirea Codului Unic de Înregistrare la Agenția Națională de Transplant, denumit în continuare CUIANT.

            (2) - Datele necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului CUIANT sunt  prevazute in anexa 2 care face  parte integrantă din prezentul ordin.

    (3) - Toate documentele medicale care  se  eliberează după aprobarea prezentului ordin  ( fișe medicale, rețete sau alte documente) conțin codul CUIANT.

 Art.5. Persoanele nominalizate pentru gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant îndeplinesc următoarele cerințe și responsabilități:

               a) sunt angajate cu contract de muncă în unități din rețeaua Ministerului Sănătății  și îndeplinesc toate obligațiile ce decurg din această calitate;

               b) răspund de acuratețea datelor înscrise în RNT precum și de arhivarea documentelor pe baza cărora a fost atribuit codul CUIANT;

               c)  au obligația de a nu divulga datele de acces la RNT ( utilizator, parolă, Smart card, PIN ), care constituie secret de serviciu, iar încălcarea acestei obligații atrage răspunderea potrivit legii;

               d)  notifică imediat Agenția Națională de Transplant în situația în care există suspiciuni în legatură cu securitatea datelor sau cu accesul la RNT;

               e)  raportează imediat Agenției Naționale de Transplant situația în care, din diferite motive tehnice, nu se poate obține accesul la Internet pentru eliberarea electronică a codului CUIANT;

                f)  actualizează datele pe baza cărora a fost eliberat codul CUIANT imediat ce situația medicală și operativă o permite, dar  nu mai târziu de 24 de ore;

                g)  arhivează datele persoanelor care au beneficiat de transplant și le pun la dispoziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 24 de ore.         

    Art.5. - Agenția Națională de Transplant va pune la dispoziția persoanelor nominalizate pentru gestionarea datelor un cont unic de acces pentru actualizarea datelor în cadrul Registrului Național de Transplant și pentru obținerea codului CUIANT.

    Art. 6.   - Agenția Națională  de Transplant precum și unitățile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin

            Art. 7.    -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRU

                                                         Dr. Ion BAZAC

ANEXA 1

      PERSOANELE NUMITE  PENTRU GESTIONAREA DATELOR IN CADRUL REGISTRULUI NATIONAL DE TRANSPLANT

 1. Institutul Clinic Fundeni - Centrul de Chirurgie Generală    și Transplant Hepatic Fundeni

  - Dr.Bogdan Dorobanțu.

      2. Institutul Clinic Fundeni - Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă   și  Transplant     Renal

 -  Dr. Dorina Tacu;

      3. Spitalul Clinic Județean de Urgență Targu Mureș – Secția Clinică de Hematologie  și Transplant de Celule Stem

-         Dr.Benedek Erzsebet;

      4.Spitalul Clinic Județean de Urgență   Timișoara – Centrul de Hemodializă și Transplant Renal

-         Dr.Tiberiu Razvan Bardan;

   5.Spitalul Clinic Județean de Urgență    Constanța – Clinica de Chirurgie

-         Dr.Raluca-Alice Pasăre;

       6.Institutul Clinic de Urologie  și  Transplant Renal Cluj- Napoca

-         Dr.Dan Luscalov;

      7. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Turcanu” Timișoara – Compartimentul de Transplant Medular

-         Ela Gai;

   8. Spitalul Clinic de Urgență  București – Secția  de Chirurgie Cardiovasculară

-    Dr.Serban Brădișteanu

  9.  Institutul de Boli Cardiovasculare și  Transplant Târgu Mureș  

-         Prof.Dr. Radu Deac;

  10. Centrul de Hematologie  și  Transplant Medular Fundeni

-         Dr. Alina  Daniela Tănase;

   11.Spitalul Clinic “Dr.C.I. Parhon “ Iași – Clinica de Urologie

    -  Dr. Luminița Voroneanu.

 

ANEXA 2

Date necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea  Codului Unic de Inregistrare la Agenția Națională de Transplant.

Nume

Prenume

Cod Numeric Personal

Grup Sanguin

Telefon

Adresa

Diagnostic

MELD

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009 SARO Media SRL