eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de Hotarare privind reorganizarea Centrului de Diagnostic si Tratament al Judetului Arges.

20.02.2009 / Ministerul Sanatatii

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, a Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) Se aprobă reorganizarea Centrului de Diagnostic și Tratament al Județului Argeș, în cabinete medicale individuale asociate și desființarea acestuia ca unitate sanitară cu personalitate juridică.

(2) Desființarea personalității juridice se va realiza în termen de 30 de zile lucratoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) In termenul prevazut la alin. (2) Centrul de Diagnostic și Tratament al Județului Argeș va realiza regularizarea fiananciară pentru serviciile prestate.

(4) In cadrul termenului prevazut la alin. (2) se va proceda la organizarea cabinetelor medicale individuale conform legislației în vigoare.

Art. 2. (1) Patrimoniul Centrului de Diagnostic și Tratament al Județului Argeș, stabilit pe baza bilanțului contabil se preia, cu întreg activul și pasivul, pe baza de protocol de predare primire, de către Spitalul Județean de Urgență Pitești, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Bunurile mobile, inclusiv aparatura, aflate în dotarea cabinetelor de specialitate, vor fi atribuite în folosință medicilor din cabinetele medicale individuale prevazute la art. 1, alin. (1), conform reglementarilor legale în vigoare.

(3) Bunurile mobile, inclusiv aparatura, aflate in dotarea laboratorului de radiologie si imagistica medicală si a laboratorului de analize medicale ramân în patrimoniul Spitalului Județean de Urgență Pitești.

Art. 3. (1) Medicii din cabinetele medicale individuale care sunt organizate și funcționează în clădirea Centrului de Diagnostic și Tratament al Județului Argeș au obligația să își suporte toate cheltuielile aferente bunei funcționari a întregii structuri organizatorice în care își desfașoară activitatea.

(2) Cheltuielile aferente spațiilor de folosință comună se suportă de cabinetele medicale individuale precum și de celelalte structuri funcționale existente în imobilul Centrului de Diagnostic și Tratament al Judetului Argeș, proporțional cu cota de utilizare a acestora.

Art. 4. (1) Cabinetele medicale individuale au obligația de a prelua personalul mediu sanitar pe o perioada de 5 ani.

(2) Personalul administrativ și auxiliar care nu va putea fi preluat va fi redistribuit de catre Autoritatea de Sanatate Publica a Județului Argeș, pe posturi vacante, la alte unități sanitare din județ, în limita normativului de personal.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotararea de Guvern 583/1995 privind inființarea Centrului de Diagnostic și Tratament al Județului Argeș, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 15/08/1995.

 

PRIM MINISTRU

EMIL BOC


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009 SARO Media SRL