eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de ORDIN privind aprobarea Carnetului de vaccinări și a Registrului unic de vaccinări.

22.12.2008 / Ministerul Sanatatii

În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 53 din 30.01.2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor, cu modificările ulterioare;

Coroborat cu Art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 589/13.06.2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, cu referire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile;

Având în vedere Art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862 din 28.06.2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Referatul de aprobare al Autorității de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice cu nr. . . . . . . ./ . . . . . . . . .

Ministrul Sănătății Publice emite următorul:  

ORDIN

Art. 1. Se aprobă Carnetul de vaccinări și Registrul unic de vaccinări, prevăzute în Anexa 1 și respectiv în Anexa 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Carnetul de vaccinări va fi eliberat aparținătorului legal al copilului, la ieșirea din maternitate.

Art. 3. Toate vaccinurile administrate copilului se înregistrează obligatoriu în carnetul de vaccinări, indiferent de tipul vaccinului și a medicului/ unității medicale care a efectuat vaccinarea.

Art. 4. În situația administrării de vaccinuri combinate, se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele conținute de acesta, în rubricile corespunzătoare.

Art. 5. La înscrierea în colectivitate, se va solicita obligatoriu prezentarea carnetului de vaccinări.

Art. 6. Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din Romania.

Art. 7. Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultație, în vederea verificării corectitudinii vaccinărilor efectuate, în conformitate cu vârsta, sexul și calendarul imunizărilor din România.

Art. 8.  (1) Reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) vor fi notate în Carnetul de vaccinări, în Registrul unic de vaccinări și în Fișa copilului, conform clasificării în vigoare în România.

            (2) Raportarea RAPI către Autoritățile de Sănătate Publică județene și a municipiului București se realizează conform legislației în vigoare și este obligatorie pentru toți medicii de familie sau, după caz, de către medicii vaccinatori (medici pediatri, infecționiști etc.).

Art. 9. Registrul unic de vaccinări va fi completat obligatoriu de către toate unitățile medicale care efectuează vaccinări, conform Programului național de imunizări.

Art. 10. Toate datele referitoare la vaccinul administrat (denumirea comercială, lotul, seria, și data expirării vaccinului) vor fi înregistrate atât în Registrul unic de vaccinări cât și în Fișa copilului.

Art. 11. Autoritatea de Sănătate Publică din Ministerul Sănătății Publice, Autoritățile de Sănătate Publică județene și a municipiului București, toți furnizorii de servicii medicale, vor aduce la  îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

EUGEN NICOLĂESCU

ANEXA 1

Carnetul de vaccinări va fi eliberat aparținătorului legal al copilului, la ieșirea din maternitate.

Vaccinările vor fi înregistrate obligatoriu în carnetul de vaccinări de către unitatea medicală care efectuează vaccinarea.

În situația administrării de vaccinuri combinate, se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele conținute de acesta, în rubricile corespunzătoare.

La înscrierea în colectivitate, se va solicita obligatoriu prezentarea carnetului de vaccinări.

Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din Romania.

Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultație.

Carnetul de vaccinări va avea următorul conținut: ( detalii )

ANEXA 2

Registrul unic de vaccinări va fi completat obligatoriu de către toate unitățile medicale care efectuează vaccinări, conform Programului național de imunizări.

Toate datele referitoare la vaccinul administrat (denumirea comercială, lotul, seria, și data expirării vaccinului) vor fi înregistrate și în Fișa copilului.

Registrul unic de vaccinări va avea următorul conținut: ( detalii )


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 SARO Media SRL