eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de ORDIN privind aprobarea Grilei de control a cabinetelor de medicină dentară.

16.12.2008 / Ministerul Sanatatii

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare si a prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 824/2006,

văzând Referatul de aprobare nr. ..................../……………...... al Inspecției Sanitare de Stat

ministrul sănătății publice emite următorul :

ORDIN

ART. 1

    Se aprobă Grila de control a cabinetelor  de medicină dentară  prevăzută în Anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

     Inspectorii sanitari vor utiliza Grila de control în activitatea de inspecție a cabinetelor de medicină dentară.

ART. 3

    Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății Publice, precum și inspecțiile sanitare de stat județene și a municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

ART. 4

    Prezentul Ordin se publică in Monitorul Oficial al României Partea I.

 

MINISTRU,

EUGEN NICOLĂESCU

Grila de control a cabinetelor de medicină dentara ( detalii )

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 SARO Media SRL