eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de ORDIN pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

12.11.2008 / Ministerul Sanatatii

 

Având în vedere prevederile:

- art. 406 alin. (1) lit. g) și art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

         În temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

         Văzând referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și managementul calității în sănătate nr. E.N. ........................ și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. .............................,

         ministrul sănătății publice și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

 

ORDIN

Art. I Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Anexa nr. 1 ( detalii )

Anexa nr. 2 ( detalii )

                                    

              Aprob,                                                       Aprob,

            Ministru                                                 Președintele

                                             Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

EUGEN NICOLĂESCU                            VASILE CIURCHEA

 

REFERAT DE APROBARE

  

         Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, au fost modificate în acord cu propunerile formulate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice, analizate în cadrul ședintelor Comisiei de strategie terapeutică și aprobate de către Comisia națională de transparență. 

         În acest context, a fost întocmit proiectul de ordin pe care îl supunem aprobării dumneavoastră.

 

         DIRECTOR GENERAL                  DIRECTOR GENERAL

         DR. ADRIAN PANĂ                          EC. LILIANA LUKACS

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 SARO Media SRL