eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de Hotarare privind înființarea Institutului Regional de Oncologie Iași.

07.11.2008 / Ministerul Sanatatii

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare si a Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar- fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.266/2006,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se înființează  Institutul Regional de Oncologie Iași, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, cu sediul în Iași, str.                                   General Berthelot nr.2-4, in subordinea Ministerului Sănătății Publice.

Art.2 (1) Institutul Regional de Oncologie Iasi va prelua sectiile, compartimentele, structurile paraclinice și structurile ambulatorii de profil, din cadrul unitatilor sanitare din Municipiul Iași, in care functioneaza in prezent.

          (2) Bunurile, drepturile și obligațiile aferente structurilor prevazute la alin.(1) se preiau de catre Institutul Regional de Oncologie Iași pe bază de proces verbal de predare-primire încheiat între institut și unitățile sanitare implicate, în condițiile prevăzute de reglementările legale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

         (3) Personalul care deserveste structurile prevazute la alin.(1) va fi preluat de catre Institutul Regional de Oncologie Iasi.

Art.3 Institutul Regional de Oncologie Iași este finanțat integral din venituri proprii realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract precum și din alte surse prevazute de art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Structura organizatorică a Institutului Regional de Oncologie Iași precum si a unitatilor sanitare implicate, vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice, în condițiile prevazute de lege, in termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre  intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

PRIM MINISTRU

CALIN POPESCU TARICEANU


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 SARO Media SRL